Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конференція трудового колективу18 Грудня 2018р.

18грудня2018р.о 10:00

(початок  реєстрації  о 9:20)

у Центрі культури та мистецтв

 відбудеться   Конференція трудового колективу

ДВНЗ «Київський національний

економічний університет  імені Вадима Гетьмана»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Звіт  ректора  ДВНЗ «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана» проф. Лукяненка Д.Г. про  виконання  умов  контракту  з  МОН  України  у  2018  році.

Доповідач: Лукяненко Д.Г.

2.  Про  погодження  за  поданням  Вченої  ради  проекту Статуту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції.

Доповідач: Лукяненко Д.Г.

3.  Про  проект  Програми інноваційного розвитку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2019-2021 р.р.

Доповідач: Антонюк Л.Л.

4.  Про  проект Положення  про  вищий  колегіальний  орган  громадського  самоврядування  Державного  вищого  навчального  закладу «Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана» - Конференцію  трудового  колективу (нова редакція).

Доповідач: Стеценко Б.С.

5.  Про  зміни  у  складі Вченої  ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Доповідач: Паценко О.Ю.

6. Різне.

                                                                                                                          Оргкомітет