Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Персональні колекції

Колекція професора Л. Я. Корнійчук

    У грудні 2013 р. професор Л. Я. Корнійчук передала в дар до фонду бібліотеки КНЕУ свою особисту бібліотеку, що складається з видань переважно економічного спрямування.
     Це перша персональна колекція у фонді бібліотеки.

    Людмила Яківна Корнійчук (10.11.1924 – 01.07.2014) – відомий український вчений, визнаний фахівець в галузі економічної теорії та історії економічної думки, доктор економічних наук, професор.
     Обсяг фонду персональної колекції – 335 примірників, у тому числі раритетних видань – 13.
     Хронологічні рамки колекції: 1880–2012 рр.

 

 

 

Колекція професора В. М. Суторміної

      У червні 2017 р. бібліотека КНЕУ отримала в дар книги з особистої бібліотеки професора В. М. Суторміної.

   Суторміна Валентина Миколаївна (13.11.1925 – 24.03.2016) – відомий український вчений, один із фундаторів наукової школи міжнародних фінансів КНЕУ, доктор економічних наук, професор.

   Обсяг фонду персональної колекції – 84 примірники. Хронологічні рамки колекції: 1952–2011 рр.

 

 

 

 

 

 

 
Остання редакція: 20.05.21