Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт12 Червня 2019р.

Результати проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Newideas. Newpossibilities2019» / «Нові ідеї. Нові можливості 2019» кафедри іноземних мов факультету фінансів ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.

У конкурсі взяли участь 4 вищі навчальні заклади України. Роботи були представлені англійською мовою на високому рівні.

Переможці:

І місце

Гордієнко Анастасія Сергіївна, економічного факультету, 3 курсу, відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва та архітектури.

Наукові керівники:Кірічок Світлана Іванівна, викладач дисципліни "Бухгалтерський облік", спеціаліст вищої категорії; Петренко Оксана, викладач дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням", спеціаліст вищої категорії.

ІІ місце

Войтенко Катерина Андріївна, факультет обліку та податкового менеджменту, 2 курс, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наукові керівники:Супрович Ганна Олександрівна, доцент, кандидат економічних наук, кафедра обліку й оподаткування; Марищук Оксана Ювеналіївна, старший викладач, кафедра іноземних мов факультету фінансів.

ІІІ місце

Козлова Софія Олексіївна, факультет економіки та бізнес-адміністрування, 2 курс, Національний авіаційний університет.

Наукові керівники:Сидоренко К.В., кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра міжнародної економіки; Анпілогова Т.В., старший викладач, факультет лінгвістики та соціальних комунікацій.

В організації та проведенні конкурсу брали участь викладачі кафедри іноземних мов ФФ.