Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформація щодо подальшої організації навчального процесу28 Січня 2022р.

Нагадуємо, що згідно  з Наказом ректора № 34 від 28.01.22.  підготовка здобувачів вищої освіти усіх рівнів, курсів та освітніх програм денної та заочної форми навчання здійснюватиметься у дистанційному режимі з 07.02.2022 року до поліпшення епідеміологічної ситуації та відповідних настанов Міністерства освіти і науки України.

Навчальні заняття, заплановані  в офлайн-режимі (в аудиторіях Університету) будуть  переведені в онлайн-режим (з використанням хмарних сервісів організації відеозв’язку та платформи дистанційного навчання Moodle) згідно загального розкладу занять. Онлайн-режим інших (лекційних, семінарських, практичних та лабораторних) зберігається відповідно до розкладу.

Оновлений  розклад занять вже наведено на сторінках факультетів та інститутів КНЕУ.