Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна економіка

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

англомовна бакалаврська програма

Факультет міжнародної економіки і менеджменту має значний досвід викладання бізнес-дисциплін англійською мовою в рамках магістерських англомовних програм MBA (бізнес-адміністрування) та МІМ (міжнародний менеджмент), за якими готують керівників підприємств для роботи в різних сферах діяльності.

Пропонована англомовна програма «Міжнародна економіка» з присвоєнням кваліфікації (ступеня) бакалавра призначена для українських та іноземних абітурієнтів з високим рівнем володіння англійською мовою, які прагнуть отримати сучасну бізнес-освіту й відкрити для себе нові перспективи професійного та особистісного зростання.

Термін навчання - 4 роки. Форма навчання – очна (денна).

Програма «Міжнародна економіка» готує нове покоління економістів-міжнародників, фахівців нового типу, бізнесменів і державних службовців XXI століття, адаптованих до роботи в умовах трансформації системи міжнародних економічних відносин та глобальної конкуренції, здатних забезпечувати високий конкурентний статус бізнесових структур у міжнародному підприємницькому середовищі, вирішувати оперативні та стратегічні завдання для створення й розвитку бізнесу, які вільно володіють кількома мовами, уміють ефективно налагоджувати міжкультурні комунікації.

Переваги англомовної програми «Міжнародна економіка»:

 • міжнародні освітні стандарти навчання;
 • урахування фахових стандартів та думки роботодавців про компетенції й  підприємницькі  навички випускників при розробці програм;
 • ознайомлення із зарубіжним досвідом ведення бізнесу під час опрацювання бізнес-кейсів на прикладі успішних всесвітньо відомих компаній;
 • можливість проходження включеного (закордонного) навчання за профілем спеціальності протягом семестру (або довше) в одній з бізнес-шкіл університетів партнерів КНЕУ;
 • диплом вітчизняного державного зразка та міжнародний диплом/сертифікат одного із зарубіжних вишів-партнерів за програмами включеного навчання, подвійного диплома, спільного диплома (бакалавр і магістр);
 • викладачі: знані професіонали з досвідом викладання в міжнародних провідних вищих навчальних закладах; запрошені професори відомих зарубіжних бізнес-шкіл; керівники вітчизняних та міжнародних корпорацій;
 • практика відповідно до обраного напрямку професійної діяльності (за сприяння Асоціації випускників університету та Центру кар’єри КНЕУ «Перспектива») як у державних, так і в найбільших українських і міжнародних компаніях.

Технології навчання на програмі «Міжнародна економіка»

 • робота в мікрогрупах у педагогічному співробітництві на принципах  партнерської педагогіки;
 • міжпредметні лекції, проблемні  лекції, консалтинг-лекції лекції з бізнес-дисциплін  викладачів, що стажувалися за кордоном, та запрошених професорів з навчальних закладів США та Європи;
 • презентації й семінари великих міжнародних компаній та організацій, які працюють в Україні, з унікальною можливістю отримання якісних професійних компетентностей;
 • сучасні освітні технологій навчання (воркшопи, семінари з  технологій  розвитку  критичного мислення, пошуку швидких  ідей,  діалогові технології навчання, проектна діяльність,, ділові ігри та симуляції,  аналітичні сесії, персональні та групові презентації);
 • навчальний портал з актуальними методичними інструментами (електронні підручники, вебінари, онлайнові конференції).

Додаткові можливості для студентів програми «Міжнародна економіка»:

• короткострокове й довгострокове навчання за кордоном, яке відкриває широкі можливості професійних стажувань, знайомства із соціальною, економічною, культурною специфікою і традиціями різних країн світу;

 • вітчизняні та міжнародні сертифікати КНЕУ і вишів-партнерів за програмами обміну студентів;
 • вітчизняні та міжнародні сертифікати професійних організацій та асоціацій з різних сфер діяльності;
 • обов’язкове вивчення другої іноземної мови – німецької, французької, іспанської, польської (відповідно до профілю навчання та вибору студента).

Профіль навчання

Програма навчання об’єднує дисципліни математичного, природничо-наукового й гуманітарного циклів, включаючи самостійно обрані студентом елективні дисципліни.

 

Основні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

 • Німецька/ французька / іспанська/ польска мови
 • Вища математика
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Міжнародна економіка
 • Право
 • Фінанси
 • Бухгалтерський  облік
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Філософія
 • Менеджмент  персоналу
 • Прикладна інформатика
 • Європейський бізнес
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні фінанси
 • та інші
 • Екологія
 • Мистецтво презентації
 • Конфліктологія
 • Мовна культура бізнес-комунікації
 • Лінгворекламістика
 • Страхування
 • Фондовий ринок
 • Торгівля цінними паперами
 • Управління активами ІСІ
 • Цифрова економіка
 • Міжнародне інвестування
 • Міжнародний аудит
 • Міжнародна торгівля
 • Етика міжнародного бізнесу
 • Міжнародна логістика
 • Міжнародний економічний аналіз
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Міжнародні організації
 • Міжнародна фінансова аналітика
 • Міжнародний консалтинг
 • та інші

Уже протягом 25 років випускники факультету МЕіМ належать до еліти вітчизняного бізнесу, очолюють банки, аудиторські фірми, страхові та консалтингові компанії. Блискуча освіта, заснована на кращих традиціях вітчизняної школи і світового досвіду з підготовки економістів-міжнародників, професійно-орієнтована мовна підготовка допомагають успішно працювати в міжнародних організаціях (ООН, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк), у найбільших комерційних українських і міжнародних компаніях (EY, PriceWaterhouseCoopers, KPMG), у Міністерстві закордонних справ й інших міністерствах та урядових установах країни.

Вступ на програму:

 1. Прийом документів: від громадян України: 2 липня-24 липня 2018 р.
 2. від іноземних громадян: 10 липня-22  вересня 2018 р.
 3. Початок навчання: 1 вересня 2018 р.
 4. Мова навчання: англійська Термін навчання: 4 роки

Контакти приймальної комісії:

 м.  Київ, проспект Перемоги 54/1 ауд. 109 т.: 456-31-62 (для громадян України) м. Київ, проспект Перемоги 54/1, кім. 418, т.: 38 (044) 456-03-02 38 (050) 385- 60- 36 (для іноземних громадян)

Запрошуємо Вас на нашу бакалаврську англомовну програму «Міжнародна економіка»!

Остання редакція: 20.07.18