Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна економіка

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

англомовна бакалаврська програма

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту має значний досвід викладання бізнес-дисциплін англійською мовою в рамках магістерських англомовних програм MBA (бізнес-адміністрування) та МІМ (міжнародний менеджмент), за якими готують керівників підприємств для роботи в різних сферах діяльності.

Пропонована англомовна програма «Міжнародна економіка» з присвоєнням кваліфікації (ступеня) бакалавра призначена для українських та іноземних абітурієнтів з високим рівнем володіння англійською мовою, які прагнуть отримати сучасну бізнес-освіту й відкрити для себе нові перспективи професійного та особистісного зростання.

Термін навчання - 4 роки. Форма навчання – очна (денна).

 

Програма «Міжнародна економіка» готує нове покоління економістів-міжнародників, фахівців нового типу, бізнесменів і державних службовців XXI століття, адаптованих до роботи в умовах трансформації системи міжнародних економічних відносин та глобальної конкуренції, здатних забезпечувати високий конкурентний статус бізнесових структур у міжнародному підприємницькому середовищі, вирішувати оперативні та стратегічні завдання для створення й розвитку бізнесу, які вільно володіють кількома мовами, уміють ефективно налагоджувати міжкультурні комунікації.

 

Переваги англомовної програми «Міжнародна економіка»:

 • міжнародні освітні стандарти навчання;
 • урахування фахових стандартів та думки роботодавців про компетенції й  підприємницькі  навички випускників при розробці програм;
 • ознайомлення із зарубіжним досвідом ведення бізнесу під час опрацювання бізнес-кейсів на прикладі успішних всесвітньо відомих компаній;
 • можливість проходження включеного (закордонного) навчання за профілем спеціальності протягом семестру (або довше) в одній з бізнес-шкіл університетів партнерів КНЕУ;
 • диплом вітчизняного державного зразка та міжнародний диплом/сертифікат одного із зарубіжних вишів-партнерів за програмами включеного навчання, подвійного диплома, спільного диплома (бакалавр і магістр);
 • викладачі: знані професіонали з досвідом викладання в міжнародних провідних вищих навчальних закладах; запрошені професори відомих зарубіжних бізнес-шкіл; керівники вітчизняних та міжнародних корпорацій;
 • практика відповідно до обраного напрямку професійної діяльності (за сприяння Асоціації випускників університету та Центру кар’єри КНЕУ «Перспектива») як у державних, так і в найбільших українських і міжнародних компаніях.

 

Технології навчання на програмі «Міжнародна економіка»

 • робота в мікрогрупах у педагогічному співробітництві на принципах  партнерської педагогіки;
 • міжпредметні лекції, проблемні  лекції, консалтинг-лекції лекції з бізнес-дисциплін  викладачів, що стажувалися за кордоном, та запрошених професорів з навчальних закладів США та Європи;
 • презентації й семінари великих міжнародних компаній та організацій, які працюють в Україні, з унікальною можливістю отримання якісних професійних компетентностей;
 • сучасні освітні технологій навчання (воркшопи, семінари з  технологій  розвитку  критичного мислення, пошуку швидких  ідей,  діалогові технології навчання, проектна діяльність,, ділові ігри та симуляції,  аналітичні сесії, персональні та групові презентації);
 • навчальний портал з актуальними методичними інструментами (електронні підручники, вебінари, онлайнові конференції).

 

Додаткові можливості для студентів програми «Міжнародна економіка»:

• короткострокове й довгострокове навчання за кордоном, яке відкриває широкі можливості професійних стажувань, знайомства із соціальною, економічною, культурною специфікою і традиціями різних країн світу;

 • вітчизняні та міжнародні сертифікати КНЕУ і вишів-партнерів за програмами обміну студентів;

• вітчизняні та міжнародні сертифікати професійних організацій та асоціацій з різних сфер діяльності;

 • обов’язкове вивчення другої іноземної мови – німецької, французької, іспанської, польської (відповідно до профілю навчання та вибору студента).

 

Профіль навчання

Програма навчання об’єднує дисципліни математичного, природничо-наукового й гуманітарного циклів, включаючи самостійно обрані студентом елективні дисципліни.

Основні навчальні дисципліни

 

Вибіркові навчальні дисципліни

 

 • Німецька/ французька / іспанська/ польска мови
 • Екологія
 • Вища математика
 • Мистецтво презентації
 • Мікроекономіка
 • Конфліктологія
 • Макроекономіка
 • Мовна культура бізнес-комунікації
 • Міжнародна економіка
 • Лінгворекламістика
 • Право
 • Страхування
 • Фінанси
 • Фондовий ринок
 • Бухгалтерський  облік
 • Торгівля цінними паперами
 • Маркетинг
 • Управління активами ІСІ
 • Менеджмент
 • Цифрова економіка
 • Філософія
 • Міжнародне інвестування
 • Менеджмент  персоналу
 • Міжнародний аудит
 • Прикладна інформатика
 • Міжнародна торгівля
 • Європейський бізнес
 • Етика міжнародного бізнесу
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародна логістика
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародний економічний аналіз

та інші

 • Облік у зарубіжних країнах

 

 • Міжнародні організації

 

 • Міжнародна фінансова аналітика

 

 • Міжнародний консалтинг

 

та інші

Уже протягом 25 років випускники факультету МЕіМ належать до еліти вітчизняного бізнесу, очолюють банки, аудиторські фірми, страхові та консалтингові компанії. Блискуча освіта, заснована на кращих традиціях вітчизняної школи і світового досвіду з підготовки економістів-міжнародників, професійно-орієнтована мовна підготовка допомагають успішно працювати в міжнародних організаціях (ООН, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк), у найбільших комерційних українських і міжнародних компаніях (EY, PriceWaterhouseCoopers, KPMG), у Міністерстві закордонних справ й інших міністерствах та урядових установах країни.

 

Запрошуємо Вас на нашу бакалаврську англомовну програму «Міжнародна економіка»!

 

Остання редакція: 17.07.19