Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація / Informations generales

25.11 2010 року Вчена Рада КНЕУ схвалила створення  Французько –Українського інституту менеджменту  у складі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Візит професора Фінца у КНЕУ, травень 2015

Le 25 Novembre  2010 le Conseil Scientifique de l’Universite Nationale d’economie de Kiev Vadym Hetman (ci-apres KNEU) a vote la creation de l’Institut Franco-Ukrainien de Management aupres de KNEU.

Visite de Nezim Fintz à KNEU, mai 2015

Повна офіційна назва Інституту:
українською мовою – Французько - Український інститут менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ФУІМ);
французькою мовою – l’Institut Franco-Ukrainien de Management de l’Universite Nationale d’Economie «Vadym Hetman » de Kiev (IFUM).

 

Місія Інституту:

Реалізація спільних французько –українських освітніх програм і підтримка наукових досліджень з економіки і менеджменту.

Для реалізації конкретних наукових і освітніх проектів можуть залучатися інші французькі партнери – вищі навчальні заклади, асоціації, французькі підприємства, їх представництва і філії в Україні. Взаємовідносини з партнерами регламентуються відповідними угодами, згідно статуту Університету.

Завдання Інституту:

1. Підтримка наукових досліджень і реалізація спільних франко – українських  освітніх програм.
2. Координація діяльності факультетів і підрозділів КНЕУ  з французькими університетами,  Французьким посольством, Французьким культурним центром,  французькими компаніями,  і  їх філіями на території України, з метою надання якісної вищої економічної освіти європейського рівня,  покращення лінгвістичної підготовки франкомовних  випускників, сприяння їх інтеграції до європейського бізнес середовища,  залучення до європейських культурних цінностей.
3. Поглиблення наукової підготовки  аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок.
4. Сприяння науковій, культурній і економічний співпраці України і Франції через активну співпрацю КНЕУ з французькими вищими навчальними закладами.

 

 

Основні напрямки діяльності Інституту:

1. Спільні фундаментальні і прикладні дослідження у сфері економіки, підприємництва, фінансів та менеджменту, які відповідають світовому рівню на базі створених наукових лабораторій ВНЗів –партнерів Інстиуту.
2. Спільна підготовка наукових кадрів (на рівні аспірантури).
3. Навчальні магістерські програми за рівнем М1 для  бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економічних спеціальностей, які впевнено володіють французькою мовою.
4. Навчальні магістерські програми за рівнем М2 для випускників програми М1, що виявили бажання продовжити навчання за програмою другого року  М2 французького університету.
5. Лінгвістичне стажування  студентів  у Франції (літні школи економіки, права і лінгвістики).
6. Лінгвістична підготовка студентів 1- 3 курсів, які виявили  бажання в подальшому навчатися за спільною франко – українською програмою подготовки.
7. Наукове і лінгвістичне стажування викладачів  у Франції.
8. Встановлення зв’язків з французькими підприємствами і їх представництвами, що працюють на українському ринку,  для організації стажування слухачів французько – українських  магістерських програм і укладання  Угод на виконання випускних робіт.

Якщо у вас є питання, не соромтеся зв'язатися з нами

Адреса: 03680, м. Київ, пр. Перемоги 54/1 
Тел. (044) 371 61 57

ifum-kneu@ukr.net - менеджер Юлія

ifum.kiev@gmail.com- директор Ірина Леонідівна Решетнікова

https://www.facebook.com/julie.fuim

 

 

Denomination officielle
Institut Franco-Ukrainien de Management de l’Universite Nationale d’economie de Kiev Vadym Hetman (IFUM).
 

 

 

 

Les missions de l’Institut:

Promouvoir et soutenir des formations superieures et des recherches scientifiques en partenariat franco-ukrainien en matiere de l’economie et de la gestion.

Dans le cadre de ces missions il est possible de faire recours a d’autres partenaires francais tels que : etablissements d’enseignement superieur, associations, entreprises francaises, leurs representations et filiales en Ukraine. Dans ce cas les relations entre les partenaires sont reglementees par des accords appropries conformes aux Statuts de l’Universite.

Les objectifs de l’Institut:

1. Realiser des projets franco-ukrainiens conjoints dans le domaine des formations superieures et soutenir des recherches scientifiques en matiere de l’economie et de la gestion.
2. Developper et coordonner les activites entre les facultes et les departements de KNEU avec ceux des universites francaises partenaires, l’ambassade de France a Kiev, l’Institut Francais d’Ukraine, des entreprises francaises, leurs bureaux de representation et leurs filiales ukrainiennes afin d’assurer une formation  economique superieure de haute qualite et de niveau europeen.
Ameliorer les connaissances et les competences linguistiques des cadres ukrainiens francophones.
Contribuer a former les cadres ukrainiens francophones sur les facons de travailler et les modes de raisonnements francais, les aider a integrer l’environnement commercial europeen et a s’associer aux valeurs culturelles francaises et europeennes.
3. Renforcer la formation des doctorants, parfaire la qualification des cadres pedagogiques et scientifiques par la realisation des projets de recherches scientifiques conjoints.
4. Contribuer a la cooperation scientifique, economique et culturelle entre l’Ukraine et la France moyennant un travail actif de KNEU avec des etablissements d’enseignement superieur francais.

Les orientations principales des activites de l’Institut:

1. Recherches scientifiques communes.
2. Formation commune des cadres scientifiques (cycle d'etudes preparant a la soutenance de la these de doctorat).
3. Programmes de formation de Master 1.
4. Programmes de formation de Master 2.
5. Organisation des cursus universitaires pour les etudiants  ukrainiens dans les etablissements d'enseignement superieur francais et des stages en entreprise.
6. Formation linguistique des etudiants.
7. Organisation des stages linguistiques et scientifiques des professeurs.
8. Etablissement des relations avec des entreprises francaises en Ukraine afin d’y organiser des stages pour les etudiants ukrainiens francophones faisant leurs etudes a l’Institut dans le cadre des programmes Master.

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter

Adresse physique: 54/1, prospecte Peremoguy, Kiev - 03680
Tel. (044) 371 61 57

ifum-kneu@ukr.net manager  Julie

ifum.kiev@gmail.com directrice Mme Irina Rechetnikova

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 03.10.18