Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основні напрями науково-педагогічної діяльності Інституту

  1. Використання результатів наукової діяльності Інституту при підготовці фахівців у галузі знань 12 « Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» спеціалізацій «Інформаційні управляючі системи та технології» (гарант освітньої програми д.е.н. проф. Устенко С.В.) та «Системи штучного інтелекту» (гарант освітньої програми д.т.н., д.е.н. проф. Рамазанов С.К.).
  2. Забезпечення участі студентів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів під керівництвом співробітників Інституту в наукових дослідженнях, що здійснюватимуться в Інституті.
  3. Впровадження сучасних методологій проектування різних класів інформаційних системз управління  підприємствами, організаціями та установами.
  4. Створення в Інституті умов для залучення талановитої молоді до наукової діяльності, зокрема, забезпечення участі студентів у роботі наукових гуртків з інформаційних систем в економіці; проведення щорічних наукових студентських конференцій; організація та проведення масових наукових заходів для студентів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт, олімпіад, турнірів тощо); створення навчально-методичного інструментарію; задоволення пізнавальних інтересів і уподобань студентів; вивчення та впровадження в навчальний процес вітчизняних і зарубіжних інновацій та новітніх технологій.
Остання редакція: 21.12.18