Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основні напрями наукової діяльності Інституту

  1. Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень щодо створення та використання сучасних програмно-інструментальних засобів зберігання, оброблення та передачі інформації, а також діяльність у сфері аналізу та створення інформаційних систем у різних галузях економіки, баз даних та знань, систем штучного інтелекту, систем автоматизованого проектування та підтримки прийняття управлінських рішень, у тому числі створення різних класів  інформаційних систем з метою використання в навчальному процесі.
  2. Здійснення науково-дослідних розробок у сфері проектування, створення та впровадження систем автоматизованого управління складними об’єктами, зокрема на підприємствах, фірмах, банках та інших організаціях з використанням сучасних інформаційних технологій.
  3. Проведення комплексних досліджень у сфері проектування та використання систем підтримки прийняття рішень, інформаційно-аналітичних систем, розроблення та удосконалення методів проектування інформаційних систем управління підприємствами, банками, органами державного управління та віртуальними організаціями.
  4. Розроблення, використання та впровадженняметодології застосування елементів штучного інтелекту в системах підтримки прийняття рішень.
  5. Дослідження, розроблення та впровадження інтелектуальних систем і їх компонентів, зокрема, інтелектуального аналізу даних, баз даних і знань, природномовних інтерфейсів, гіпертекстових технологій, когнітивної графіки.
  6. Розроблення, використання та впровадження методології застосування хмарних технологій для створення корпоративних ІТ-інфраструктур економічних об’єктів.
  7. Розроблення моделей і методів паралельних і розподілених обчислень для вирішення обчислювально трудомістких науково-технічних задач у різних галузях економіки.
  8. Сприяння застосуванню інформаційних систем та телекомунікаційних технологій для забезпечення формування єдиного інформаційного простору в економічній сфері.
Остання редакція: 21.12.18