Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Команда

 

ВАЛЕНТИНА ЛАВРЕНЕНКО

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Професійні компетенції:економіка інновацій, бізнес-планування, управління інвестиційними проектами, управлінський контролінг, економічний аналіз, управлінський облік, організаційний розвиток

Керівник дослідницьких проектів на замовленняМіжнародної фінансової корпорації (2012, 2017)з аналізу потенціалу розвитку сегментів українського ринку, Європейського банку реконструкції та розвитку (2010) з дослідження ринку консультаційних послуг в Україні. Виконавець більше 200 галузевих, регіональних, економічних та соціологічних дослідницьких проектів. Автор та викладач спеціалізованих курсів та тренінгів з економічної аналітики, управлінського контролінгу, інвестиційного аналізу, економіки підприємств та бізнес-планування на магістерських навчальних програмах. Автор більше 70 публікацій з економічних та управлінських питань.

Виконавець дослідницьких проектів з інноваційної тематики «Активізація інноваційного розвитку на засадах комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій (прикладне дослідження, 2015-2016, № державної реєстрації 0115U002364) та «Розвиток інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів» (фундаментальне дослідження, 2017-2019, № державної реєстрації 0117U001197). Власник свідоцтв про реєстрацію авторських прав на навчальні програми.

Учасник програми e-learningВсесвітньої академії інтелектуальної власності (WIPO). Сертифікований фахівець з питань патентного пошуку та патентних баз даних. Учасник проекту TISCKNEU.

 

ВАЛЕНТИНА ВОСТРЯКОВА

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Професійні компетенції:економічний аналіз, бізнес-планування, управління інвестиційними проектами, патентний пошук, дослідження інноваційного потенціалу, управління вартістю бізнесу.

Розробник та викладач спеціалізованих курсів з інноваційного розвитку, економіки підприємства, потенціалу підприємства, оцінки вартості бізнесу на бакалаврських та магістерських навчальних програмах. Автор більше 50 публікацій з питань інноваційної діяльності. Виконавець дослідницьких проектів з інноваційної тематики «Активізація інноваційного розвитку на засадах комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій (прикладне дослідження, 2015-2016, № державної реєстрації 0115U002364) та «Розвиток інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів» (фундаментальне дослідження, 2017-2019, № державної реєстрації 0117U001197).

Керівник щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських есе про майбутнє України «Інновації та бізнес-лідерство: можливості для України»

У 2016 році захистила дисертацію на тему «Розвиток інноваційного потенціалу підприємства» (за матеріалами поліграфічних підприємств). Власник свідоцтв про реєстрацію авторських прав на навчальні програми.

Учасник програми e-learningВсесвітньої академії інтелектуальної власності (WIPO). Сертифікований фахівець з питань патентного пошуку та патентних баз даних. Учасник проекту TISC KNEU.

 


ЛЮДМИЛА ПЕТРЕНКО

Докторант, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Професійні компетенції:економіка інновацій, інноваційне підприємництво, менеджмент у сфері інтелектуальної власності, репутаційний менеджмент,керівництво дослідницькими проектами, робота з патентними і науково-технічними базами даних, консультації з управління інтелектуальною власністю.

Координатор Центру підтримки технологій та інновацій (TISC) у рамках співпраці КНЕУ з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO).

Стипендіат Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). Навчання на магістратурі в області інтелектуальної власності та нових технологій на кафедрі права інтелектуальної власності на юридичному та адміністративному факультеті Ягеллонського університету (Польща, Краків, (2019-2021)).

Відповідальний виконавець проектів з проведення досліджень на замовлення Міністерства освіти і науки України: «Активізація інноваційного розвитку на засадах комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій (прикладне дослідження, 2015-2016, № державної реєстрації 0115U002364) та «Розвиток інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів» (фундаментальне дослідження, 2017-2019, № державної реєстрації 0117U001197).

Розробник циклу курсів у галузі економіки інновацій та інноваційного підприємництва, власник свідоцтв про реєстрацію авторських прав на навчальні програми. Автор та викладач англомовних дисциплін на магістерських програмах, в тому числі на програмі МВА з University of Redlands, акредитованій WASC USA та ACBSP. Автор понад 60 наукових і методичних робіт з питань з питань інновацій, інноваційного підприємництва, репутаційного менеджменту, академічного підприємництва

Учасник програми e-learningВсесвітньої академії інтелектуальної власності (WIPO). Сертифікований фахівець з питань патентного пошуку та патентних баз даних.


Контакти: iip_kneu@ukr.net 

 

Остання редакція: 22.06.20