Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»
 

СЕМАШКО КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА
Дата захисту: 29.09.2021
Науковий керівник: д.е.н., доцент Коляда Юрій Васильович

Дисертація присвячена дослідженню, удосконаленню та подальшому розвитку теоретичних та науково-методичних засад моделювання обсягу тіньової економіки України. У дисертаційній роботі досліджено економічну сутність, особливості функціонування тіньової економіки та її взаємодію з легальною економікою. Запропонований концептуальний підхід до оцінювання рівня тіньової економіки країни, який полягає у визначенні теоретико-методологічних засад дослідження тіньової економіки України, розробці системи математичних моделей оцінювання та прогнозування обсягу тіньової економіки. Розроблено систему математичних моделей, які описують взаємозв’язок легальної та тіньової економіки України. Щоб отримати функціональні співвідношення обсягу тіньової економіки було використано площинну динамічну модель, яка описана системою двох нелінійних звичайних диференційних рівнянь. Для подальшого дослідження питання запропонована просторова динамічна модель, якою математично описується механізм співіснування легальної та тіньової економіки суспільства під дією владних рішень. Проведене теоретичне та експериментальне дослідження засвідчило адекватність побудованої системи математичних моделей та ефективність їх застосування з метою оцінки та прогнозування обсягу тіньової економіки

Автореферат