Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Трансформаційна економіка

 

Трансформаційна економіка: навч. посібник / [В. С. Савчук, Ю. К. Зайцев, І. Й. Малий та ін.] ; за ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - 2-ге вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 613 с.

 

 

 
ЗМІСТ  
Основні теорії трансформаційних станів економіки  
Теорії перехідної економіки  
Теорії трансформації капіталізму  
Етапи постсоціалістичного трансформаційного циклу  
Закономірності руху економічних систем  
Концептуальні проблеми трансформації сучасного капіталізму  
Соціальні складові сучасного постіндустріалізму  
Передумови та цілі системної трансформації соціалізму  
Інституціональні основи системної постсоціалістичної трансформації  
Економічна політика в умовах постсоціалістичної трансформації  
Проблеми формування економічної політики в Україні в умовах перехідного стану суспільства  
Цілі, методи та інструменти трансформації відносин власності  
Становлення ринку факторів виробництва  
Принципи формування підприємницького середовища у перехідній економіці України  
Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової стабілізації у трансформаційній економіці  
Монетарна політика та особливості її реалізації в Україні  
Зайнятість, доходи населення та соціальна політика в умовах ринкових перетворень  
Економічне зростання у перехідний період  
Глобалізація і трансформація економічної системи в Україні  
Основні тенденції та інституціональні форми глобалізації, їх вплив на трансформаційні процеси в Україні  
Інституціональні форми інтеграції України у світове господарство  

 

 

Остання редакція: 11.09.15