Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конференції 2017

 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних ВНЗ», 21 березня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Cуспільство, економіка і економічна наука в ХХІ столітті», 21–22 квітня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки», 25–26 квітня 2017 р.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи», 27–28 квітня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Роль статистики в подоланні світової економічної кризи: виклики та перспективи для України», 19 травня 2017 р.
 • Українсько-німецький науковий симпозіум «Проблеми глобального регулювання фінансових ринків», присвячений 25-річчю факультету міжнародної економіки та менеджменту, 24–25 травня 2017 р.
 • V ювілейний Міжнародний бізнес-форум «Наука - бізнес - освіта: стратегічне партнерство», 8 червня 2017 р.
 • II Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція «Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та стратегії розвитку», 15 червня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція  «Стан та перспективи розвитку управлінської науки: польський та український досвід», 5–6 жовтня 2017 р.
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку», 21 червня 2017 р.
 • XI Міжнародна науково-практична конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», 26 вересня 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні та економіці», 26–27 жовтня 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція «Соціальна-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку», 14–16 листопада 2017 р.
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Болонський процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості», 
 • 7 листопада 2017 р.
 • Науково-практична конференція «Україна торує шлях до ЄС: як досягти конкурентоспроможності підприємств і економіки», 9 листопада 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Агробізнес в Україні: глобальні виклики та роль економічної науки», 9–10 листопада 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція  «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу», 9–10 листопада 2017 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підприємства: підприємницький контекст», 20 листопада 2017 р.
 • Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту», 17 листопада 2017 р.
 
Остання редакція: 11.05.20