Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конференції 2018

 • Міжнародний бізнес-форум «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство», 07.06.2018 р.
 • 27-й Міжнародний форум «Дні якості в Україні 2018», 08.11.2018 р. 
 • Урбаністичний форум «Як зробити місто розумним, креативним і комфортним?», 22.03.2018 р.
 • Всеукраїнський науковий форум «Регулювання та перспективи ринку криптоактивів»,  23.10.2018 р.
 • Національний Форум «Україна-2030», 14.06.2018 р. 
 • Культурно-освітній фестиваль «Трипілля: цивілізація творців» 27.05.2018 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів», 11 – 12.06.2018р.
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних ВНЗ», 15.03.2018 р.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Маркетингова освіта в Україні», 29-30.03.2018 р.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Страховий ринок України на шляху євроінтеграції», 17-18.04.2018 р.
 • ІІІ Міжнародну наукову конференцію «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки», 19-20.04.2018 р.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»,  19-20.04.2018 р.
 • Міжнародні довженківські читання «Ношу я царство свободи у своєму серці», 17-18.05.2018 р.
 • ХІІ Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», 25.09.2018 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку», 12.10.2018 р. 
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія і практика», 12.10.2018 р.
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку»,  присвячена 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Васильовича Сопка, 07.12.2018 р. 
 • Науково-практична конференція "Формування сучасної валютної політики України", 19.04.2018 р.
 • Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка», 4-5.10.2018 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у вищих закладах освіти» (присвячена 25-річчю кафедри педагогіки та психології), 6-7.12.2018 р.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку», 26-29.11.2018 р.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку», 16.04.2018 р.
 • Всеукраїнська інтернет-конференція «Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку», 22.04.2018 р.
 • ІІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку», 29-30.03.2018 р.
 • Інтернет-конференція «Практики імплементації положень глави ХХІ Угоди між Україною та ЄС «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей: управлінський аспект», 5-7.12.2018 р.
Остання редакція: 11.05.20