Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організацій" 2020 р.

Про конкурс

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, відповідно до статті 62 Закону України "Про вищу освіту", статті 61 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" започатковано з метою виявлення й підтримки обдарованої студентської молоді, а також створення умов для її творчого зростання й підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Конкурс проводиться у два тури. 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 р. № 1271 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 н.р.», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій».

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи:

1) рецензування конкурсних робіт (12-13 березня 2020 р.);

2) підсумкова науково-практична конференція (22 квітня 2020 р.).

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам до оформлення та порядку подання.

Результати рецензування наукових робіт

Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу "Менеджмент організацій" галузева конкурсна комісія розглянула 121 подану наукову роботу від 145 авторів, які надійшли з 66 закладів вищої освіти України та здійснила їх рецензування. Кожна робота була прорецензована двома рецензентами.

За результатами рецензування було сформовано рейтинговий список наукових робіт.

Під час рецензування наукові роботи перевірялися на наявність ознак академічного плагіату. Галузева конкурсна комісія окремо розглядала роботи претендентів на нагородження і своїм рішенням не підтвердила факт академічного плагіату і допустила відповідні наукові роботи до подальшої участі у Конкурсі.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження канрантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форми власності і сфери управління, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020 р. перший етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт було проведено у дистанційному форматі. Галузева конкурсна комісія у дистанційному режимі на підставі рецензій і перевірки на наявність ознак академічного плагіату прийняла рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких претендують на нагородження дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня. У цілому, галузева конкурсна комісія відмітила достатньо високий науковий рівень, поданих робіт на Конкурс "Менеджмент організацій".

Рейтинговий список

тема наукової роботи
шифр наукової роботи
бали
к1

Претенденти на нагородження дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня

Управління стійкістю підприємства на основі концепції життєздатних систем
УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ
Управління ефективністю видавництва
Publishing Efficiency
Стратегічне управління інноваціями в аграрних підприємствах
ДРОН
Управління ланцюгами поставок підприємства з використанням технології блокчейн
Блокчейн управління
Удосконалення організаційної структури менеджменту на підприємстві
Піксельний фікус
Удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності ПрАТ «Київстар» в умовах формування та реалізації проекту «Смарт-гроші В2В
Ефективність: Смарт-гроші-Київстар
Особливості застосування технологій HR-брендингу на сучасному підприємстві
HR-Бренд
Діджиталізація управління бізнес-процесами
АВК
Управління іміджем компанії у сфері fashion retail (на прикладі Inditex Group Ukraine)
Управління іміджем
Сучасний підхід до стратегічного управління студентськими молодіжними громадськими організаціями
Студентська хвиля
Управління якістю медичних послуг
Якісне життя
Корпоративна культура як ефективний спосіб мотивації працівників підприємства
ЗИМОВИЙ ДЕНЬ
Розвиток персоналу як основа управління кадровою безпекою підприємства
Розвиток персоналу
Реверсивне наставництво як ефективний управлінський інструмент підвищення кваліфікації та адаптації персоналу в сучасних організаціях
Реверсивне наставництво
Формування організаційної структури управління підприємством на основі процесного підходу
Процесна структура
Ключові показники результативності як основа матеріальної мотивації персоналу управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради
Показники результативності
Перспетиви впровадження інструментів контролінгу на підприємствах малого бізнесу
ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ
Управління результативністю діяльності підприємства на ринку поліграфічних послуг
Кольорове життя
Теоретичні та практичні аспекти впровадження інтегрованої  системи менеджменту якості
Перспективи ІСМЯ
Організаційно-економічне забезпечення підвищення якості виробничих процесів для конкурентоспроможного розвитку ТОВ "Берислав-хлібозавод"
ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ
Оцінювання мотиваторів та демотиваторів діяльності працівників підприємства
ВАТРА
Управління організаційним розвитком підприємства
Організаційний розвиток
Удосконалення бренд-менеджменту в умовах ТОВ "Нью-Айленд"
Острів
Управління інтелектуальним потенціалом підприємства (на матеріалах  ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське»)
Інтелектуалка
Формування системи менеджменту умов праці на сучасному підприємстві
УМОВИ ПРАЦІ
Гендерні аспекти сучасного етапу розвитку професії менеджера
Гендер
Формування системи управління соціальною відповідальністю підприємства
Cоціальна відповідальність
Антикризове управління підприємством
Антикризове управління
Екологічний податок в системі екологічного менеджменту металургійного підприємства
Метал
Обґрунтування вибору конкурентної стратегії підприємства
Екоплант
Сутність та умови ефективності соціального менеджменту (на прикладі страхової компанії ТОВ "Інтер дельта"
СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Інші учасники

Удосконалення системи морального і матеріального стимулювання працівників апарату управління ТОВ "Біотепломікс" Миколаївської області
СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
 
Підвищення ефективності використання управлінського персоналу організації
Упарвління персоналом
 
Управління ресурсним потенціалом підприємства
МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ
 
Розробка ефективної системи менеджменту для ТОВ "Золотий колос" Миколаївського району
Система менеджменту
 
Дослідження особливостей управління продуктивністю праці в умовах кризи на прикладі ТОВ "Малбі Фудс"
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
 
Формування та оцінювання бізнес-моделі інноваційного підприємства (на прикладі ПАТ "Концерн Галнафтогаз"
К.Н._Бізнес-модель
 
Мотивація праці у системі управління людськими ресурсами в ІТ-компанії
Мотивація ІТ
 
Розроблення кадрової стратегії підприємства
Кадрова стратегія
 
Диверсифікація діяльності фермерських господарств на прикладі фермерського господарства "Галина"
Грибна ферма
 
Удосконалення системи інформаційного забезпечення підготовки й прийняття управлінських рішень
ЗОЛОТА НИВА
 
Формування механізму мотивації персоналу на засадах соціально-орієнтованого управління
Холодна зима
 
Фіскальне регулювання в системі державного управління економічною безпекою країни
Фіскальне навантаження
 
Соціальна відповідальність в управлінні персоналом підприємства
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
Управління пеприбутковими організаціями в сучасних умовах інституційного середовища
Суспільний інтерес
 
Антикризове управління підприємствами торгівлі на основі інновацій
«Dolce vita»
 
Математичне модулювання людського капіталу підприємства
Весняне сонце
 
Екологічна толерантність в корпоративній культурі організації
Корпоративна культура
 
Удосконалення антикризового управління ТОВ "Еліо Україна"
Антикризове управління підприємством
 
Управління стратегічним розвитком ПАТ "Укрнафта" в умовах нестабільного зовнішнього середовища
СПІТАМЕН
 
Оцінка та розвиток персоналу підприємства
Кропітка праця
 
Оцінка ефективності управління через використання нефінансових показників
Зелена трава
 
Удосконалення процесів контролю в системі менеджменту ПрАТ "Одеський коньячний завод "Шустов"
Удосконалення контролю
 
Партнерська взаємодія підприємств в екосистемі електронної торгівлі: сервіс останньої милі
ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ
 
Діагностика системи управління персоналом на підприємстві
Модель менеджменту
 
Управління збутом продукції взуттєвого підприємства на внутрішньому та зовнішніх ринках з використанням можливостей Інтернет
Інтернет-продажі
 
Оптимізація процесів виробництва із використанням  кореляційно-регресійного моделювання
НОРФОЛК
 
Сучасні тенденції управління бізнес-процесами в туристичній сфері
Лідер
 
"Розумні технології" в енергетичному менеджменті
Розумні технлогії
 
Механізм впровадження системи менеджменту якості на підприємстві
НАУКА 2020
 
Управління формуванням та реалізацією маркетингової стратегії розвитку організації
Маркетинг
 
Ефективне управління кадровим потенціалом підприємств в сучасних умовах господарювання
Управління кадрами
 
Особливості використання в антикризовому менеджменті превентивних методів діагностики з метою вибору обєкту інвестування
Due Diligence
 
Удосконалення управління прибутком підприємства в умовах трансформації економіки України
Прибуток
 
Удосконалення управління виробництвом продукції СФГ "Світлана" Вільшанського району Кіровоградської області
Управління виробництвом
 
Дослідження та прогнозування економічних показників діяльності України на прикладі підприємства ТОВ "Совтрансавто Київ"
ЛОГІСТПРО
 
Шляхи підвищення ефективності управління підприємства теплопостачання в умовах ринкових відносин
Ефективність управління
 
Управління організаційно-економічними змінами в організації
Управління змінами
 
Управління знаннями як основа інноваційного розвитку економіки України
Управління знаннями
 
Розробка стратегії підприємства за допомогою ресурсного підходу
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД
 
Управління кадровим потенціалом підприємства сфери послуг
Лимон-апельсин
 
Управління розвитком інноваційного потенціалу педагогічного колективу школи
Інноваційний потенціал
 
Дослідження маркетингової стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю переробного підприємства продовольчого комплексу
СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГ
 
Управління іміджем підприємства
АРОМАТ ЛАВАНДИ
 
Застосування систем менеджменту якості в діяльності автотранспортних підприємств
Менеджмент якості АТП
 
Методологія вибору стратегії розвитку підприємства на основі оцінювання економічного потенціалу
Використовуй потенціал
 
Формування конкурентних переваг на підприємствах вагонобудівної галузі за умов зростаючої конкуренції
Конкурентні переваги
 
Кадровий потенціал аграрних підприємств Миколаївської області
Кадри10
 
Антикризове фінансове управління підприємством: сутність та механізми реалізації
Антикризове управління
 
Діагностика трудового потенціалу торговельних підприємств херсонського регіону
Labor potential
 
Емоційний самоконтроль менеджера і його вплив на ефективність професійної діяльності
Самоконтроль менеджера
 
Формування системи управління персоналом в умовах ДП "Коростишівський лісгосп"
Наука управління
 
Формування стратегії розвитку агропромислового виробництва у Козівському районі Тернопільської області
Стратегія
 
Розвиток конкурентних переваг
Конкурентна перевага
 
Оптимальний підбір та розтановка кардрів як складова ефективного управління персоналом підприємства
СОНЦЕ ЛУНА
 
Підвищення ефективності управління логістичним менеджментом підприємства
Логістичний менеджмент
 
Впровадження дуальної освіти в підготовку менеджерів та економістів: теоретичні та прикладні аспекти
Дуальна освіта
 
Управління трудовою адаптацією персоналу організації
Адаптація персоналу
 
Досконала організація виробництва як запорука ефективної діяльності підприємства
Сучасний менеджер
 
Створення системи економічної безпеки підприємства
Створення СЕБП
 
Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю
Гуцан
 
Оцінка ефективності впровадження інноваційних технологій у виробничий процес агропромислових підприємств
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ
 
Репутаційний менеджмент субєкта готельного бізнесу
Reputation Management
 
Нестандартне застосування методів аналізу діяльності підприємства в антикризовому управлінні
Поросята
 
Шляхи удосконалення реалізації інноваційної стратегії
Шляхи УРІС
 
Впровадження сучасних підходів до мотивації персоналу у вітчизняних підприємствах
мотивація
 
Управління конкурентними перевагами підприємства
Конкурентні переваги
 
Аналіз організаційної структури організації та визначення підходів до оцінки її ефективності
19/20-01
 
Діагностика діяльності підприємств
Бондатій
 
Вдосконалення корпоративного управління на прикладі АТ "Українська залізниця"
ПЕРЕМОГА
 
Тайм-менеджмент в бізнесі та житті людини
Мовкушка
 
Удосконалення інвестиційного менеджменту в системі управління організацією
Інвестиційний менеджмент
 
Стратегічні аспекти формування якості персоналу ТОВ "НВП "Промкомплект"
якість персонал
 
Аналіз організації управління проектом в системі виконавчих органів місцевого самоврядування
19/20-03
 
Актуалізація соціальної значущості психології менеджменту в управлінні персоналом на підприємстві
Манго
 
Управління конкурентоспроможністю українських підприємств на прикладі ТОВ "ЗТМК"
Технології
 
Формування корпоративної культури в організації
Колумбія
 
тема відсутня
Титан
 
Аналіз системи розвитку персоналу організації та визначення підходів до оцінки її ефективності
19/20-05
 
Планування і контроль основних засобів підприємства
Дивокрай
 
Планування і контроль оплати праці на підприємстві
Зорепад
 
Івент-менеджмент як інстумент підвищення іміджу підприємств та організацій
Успіх
 
Ефективність управління підприємством (на прикладі ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод")
Ефективність підприємства
 
Зовнішнє і внутрішнє середовища підприємства
Петроченко
 
Менеджмент організацій та основні напрями його розвитку
менеджмент організацій
 
Портрет сучасного менеджера
Лідер-керівник
 
Економічні методи менеджменту
Економічні методи
 
Розробка дієвого інструментарію для забезпечення зростання вартості земельних ресурсів
Вартість землі
 
Управління комерційною експлуатацією обєктів нерухомості
Комерційна нерухомість
 
Інформаційна система менеджменту, як сфера створення економічної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень
Менеджмент організації
 
Організація рекламної діяльності на підприємстві
Рекламна діяльність

 

 

Переможці конкурсу

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України щодо запровадження канрантину для всіх типів закладів освіти незалежно від форми власності і сфери управління, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11.03.2020 р., а також рекомендаціями  Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" № 221/10-713 від 12.03.2020 р., перший етап ІІ туру Конкурсу було проведено у дистанційному форматі та прийнято рішення про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організацій" за результатами першого етапу ІІ туру Конкурсу або у форматі відеоконференці. Рейтинговий список наукових робіт було розміщено на сайті КНЕУ 01.04.2020 р. (за три тижні до попередньо запланованої дати конференції). Всім учасникам конкурсу по електронній пошті було надіслано посилання на розміщений рейтинговий список. Протягом визначеного терміну не було подано жодної апеляції на результати рецензування робіт. Після закінчення строку відведеного на подання апеляцій у період з 08.04.2020 по 12.04.2020 р. було проведено опитування серед претендентів на нагородження щодо їх можливості прийняти участь в підсумковій науково-практичній конференції у форматі відеоконференції. Враховуючи результати опитування (прийняли участь в опитуванні 71% студентів, з них 32% мають можливість приняти участь у відеоконференції, 39% не мають такої можливості; 29% потенційних учасників конференції не відреагували на опитування) галузевою конкурсною комісією було прийнято рішення про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організацій" за результатами першого етапу ІІ туру Конкурсу. Згідно Положення "Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей" (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605), для визначення переможців Конкурсу використовуються наступні критерії: загальна кількість переможців не може перевищувати 25% від загальної кількості авторів наукових робіт, та нагородження їх дипломами: І ступеня - до 20%, ІІ ступеня - до 30%, ІІІ ступеня - до 50%. На підставі рецензій галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити Дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня 37 студентів-авторів 31 наукової роботи з 22 закладів вищої освіти України, а також відзначити Подяками їх наукових керівників і членів галузевої конкурсної комісії. Дипломи і Подяки будуть надіслані після завершення карантину.

Прізвище, ім’я,
по батькові
студента
Прізвище, ім’я,
по батькові наукового керівника
Найменування закладу вищої освіти

Диплом І ступеня

 
к.е.н., доцент, доцент, кафедра управління та адміністрування,
Федотова Ірина Володимирівна
 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту,
Шатілова Олена Володимирівна
 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 
к.с.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і права,
Горобець Наталія Миколаївна
 
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту,
П'ятницька Галина Тезіївна
 
Київський національний торговельно-економічний університет
 
 
к.е.н, доцент кафедри менеджменту та бізнесу,
Мазоренко Оксана Володимирівна
 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ,
Савицька Олена Миколаївна
 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці,
Хитра Олена Володимирівна
 
Хмельницький національний університет

Диплом ІІ ступеня

 
к.е.н., асистент кафедри менеджменту, кафедра менеджменту,
Воржакова Юлія Петрівна
 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,
Фірсова Світлана Германівна
 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,
Кулініч Тетяна Володимирівна
 
Національний університет "Львівська політехніка"
 
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, логістики та економіки,
Пасько Марина Іванівна
 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри мереджменту,
Шульженко Ірина Вадимівна
 
Полтавська державна аграрна академія
 
д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту,
Касич Алла Олександрівна
 
Київський національний університет технологій та дизайну
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу,
Заставнюк Любов Іванівна
 
 
Тернопільський національний економічний університет
 

Диплом ІІІ ступеня

 
д.е.н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування,
Криворучко Оксана Миколаївна
 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва,
Рощик Ірина Анатоліївна
 
Національний університет водного господарства та природокористування
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту,
Дуднєва Юлія Ернстівна
 
Українська інженерно-педагогічна академія
 
к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту,
Місько Ганна Анатоліївна
 
Одеський національний економічний університет
 
к.ф.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування,
Світлична Карина Станіславівна
 
Національний фармацевтичний університет
 
к.е.н, доцент, доцент, кафедра менеджменту,
Чернишова Лілія Іванівна
 
Одеський національний політехнічний університет
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу,
Крисько Жанна Леонідівна
 
Тернопільський національний економічний університет
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту,
Миколайчук Ірина Павлівна
 
Київський національний торговельно-економічний університет
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і підприємництва,
Пащенко Ольга Петрівна
 
Державний університет "Житомирська політехніка"
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування,
Захаркевич Наталія Петрівна
 
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці,
Хитра Олена Володимирівна
 
Хмельницький національний університет
 
к.е.н., асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,
Вікулова Альона Олегівна
 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту,
Федоряк Руслан Михайлович
 
Київський національний університет технологій та дизайну
 
к.т.н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та торговельного підприємнитства,
Мирошниченко Юрій Викторович
 
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
д.е.н, професор, завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики,
Бухаріна Людмила Михайлівна
 
 
Запорізький національний університет
 
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, кафедра менеджменту,
Прохорова Єлена Вікторівна
 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 
к.е.н., доцен, доцент,
Баценко Людмила Миколаївна
 
Сумський національний аграрний університет

Здоров'я Вам й Вашим рідним і близьким!

Дякуємо Вам за співпрацю!

З повагою, Організаційний комітет конкурсу

Конкурсна комісія

Склад галузевої конкурсної комісії:

Голова галузевої конкурсної комісії:

Антонюк Л.Л. - д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Заступник голови галузевої конкурсної комісії:

Сагайдак М.П. - д.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Секретар конкурсної комісії:

Шатілова О.В. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Члени галузевої конкурсної комісії:

Бай С.І. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
Барабась Д.О. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бутенко Н.Ю. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бухаріна Л.М. - д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету
Величко О.П. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і права Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Володькіна М.В. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дергачова В.В. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Желюк Т.Л. - д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу Тернопільського національного економічного університету
Жилінська О.І. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Карий О.І. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
Касич А.О. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну
Кузнецова І.О. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Одеського національного економічного університету
Лепейко Т.І. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Лігоненко Л.О. - д.е.н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ліфінцев Д.С. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Маркіна І.А. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії
Михайлова Л.І. - д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету
Новікова М.М. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
Омельяненко Т.В. - д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Рудніченко Є.М. - д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету
Соболєва Т.О. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Тарасюк Г.М. - д.е.н., професор, в.о. декана факультету бізнесу та сфери обслуговування Державного університету «Житомирська політехніка»
Шершньова З.Є. - к.е.н., професор, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Щербина О.В. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Склад апеляційної комісії:

 

Голова апеляційної комісії:

Соболь С.М. – к.е.н., професор, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Члени апеляційної комісії:

Кубіній Н.Ю. – к.е.н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Заслужений економіст України, директор Бізнес-центру ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Козирєва О.В. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету
Скопенко Н.С. – д.е.н., професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління Національного університету харчових технологій.