Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

IV МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ

 

Бізнес та освіта на шляху до спільного майбутнього (news.liga.net)

 

ФОТОЗВІТ

 

 

Ми є у Facebook: Міжнародний бізнес – форум КНЕУ

https://www.facebook.com/BusinessForumKNEU/

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ

«УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ВИКЛАДАЧ: ПОГЛЯД БІЗНЕСУ»

Теми для обговорення:

 •  Бізнес-тренди як виклики викладачам
 •  Інноваційні тренди в освіті
 •  Модель компетенцій сучасного викладача
 •  Програми стажування викладачів
 •  Бізнес-тури на підприємства: знайомство з кращою вітчизняною практикою  

«РОЗРИВ ОЧІКУВАНЬ: БІЗНЕС VS ВИПУСКНИК, ВИПУСКНИК VS РОБОТОДАВЕЦЬ»

Теми для обговорення:

 •  Кастинг для стажерів
 •  Перше місце роботи
 •  Функції і ролі молодого фахівця
 •  Як знайти талановитого студента: дорожня карта роботодавця

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: НОВІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ КАДРІВ»

Теми для обговорення:

 •  Сучасний фахівець з публічного управління та адміністрування: хто він?
 •  Клієнторієнтованість в державному управлінні
 •  Професійні компетентності державного службовця
 •  Взаємодія освіти та муніципального управління

«СУЧАСНА БАНКІВСЬКА ОСВІТА: РОЗРИВ ОЧІКУВАНЬ МІЖ БІЗНЕСОМ ТА ВИПУСКНИКОМ»

Теми для обговорення:

 

 • Навчальні плани майбутніх банкірів – погляд роботодавця
 • Компетентності  молодого фахівця – сучасний погляд роботодавця
 • Стажування викладачів та студентів – зміст та умови реалізації у банку 
 • Система перепідготовки та підвищення кваліфікації для банківської системи – реалії, вимоги, наповнення.

ОРГАНІЗАТОРИ

 • Міністерство освіти і науки України
 • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • Центр корпоративних зв’язків КНЕУ
 • Міжнародна громадська організація «Асоціація випускників ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МІСІЯ

Інтеграція інтелектуального ресурсу університету та бізнесу в інноваційний розвиток національної економіки.

МЕТА

Розвиток механізмів взаємодії КНЕУ з бізнес-структурами за пріоритетними напрямами стратегічного партнерства.

ЗАВДАННЯ

 • Визначення пріоритетних напрямків розвитку стратегічного партнерства в тріаді «наука-бізнес-освіта»
 • Активізація співпраці суб’єктів ринку освітніх послуг та ринку праці
 • Розвиток партнерської мережі підготовки нової генерації фахівців з економіки
 • Сприяння реалізації проектів соціальної відповідальності бізнесу
 • Розробка механізму реалізації інтелектуальних продуктів університету в практиці функціонування бізнес-структур
 • Підписання рамкових угод про співробітництво

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • Укладання меморандумів про партнерство бізнес-структур з кафедрами та інститутами КНЕУ
 • Створення центрів партнерської взаємодії та програм співпраці
 • Формування інтерактивної карти партнерств університету та бізнесу

 

 

Остання редакція: 16.06.16