Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Другий міжнародний бізнес-форум КНЕУ-2014

МІСІЯ

Інтеграція інтелектуального ресурсу університету та бізнесу в інноваційний розвиток національної економіки.

МЕТА

Розвиток механізмів взаємодії КНЕУ з бізнес-структурами за пріоритетними напрямами стратегічного партнерства.

ЗАВДАННЯ

 • Визначення пріоритетних напрямків розвитку стратегічного партнерства в тріаді «наука-бізнес-освіта»
 • Активізація співпраці суб’єктів ринку освітніх послуг та ринку праці
 • Розвиток партнерської мережі підготовки нової генерації фахівців з економіки
 • Сприяння реалізації проектів соціальної відповідальності бізнесу
 • Розробка механізму реалізації інтелектуальних продуктів університету в практиці функціонування бізнес-структур
 • Підписання рамкових угод про співробітництво.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • Укладання меморандумів про партнерство бізнес-структур з кафедрами та інститутами КНЕУ
 • Створення центрів партнерської взаємодії та програм  співпраці   
 • Формування інтерактивної карти партнерств університету та бізнесу

ОРГАНІЗАТОРИ

 • Міністерство освіти і науки України
 • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • Міжнародна  громадська  організація  «Асоціація  випускників ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • «Науковий парк КНЕУ» 

ФОРМАТ

Панельна дискусія за напрямами:
1. Освітні та професійні стандарти підготовки фахівців з економіки та менеджменту: гармонізація вимог бізнесу та вищої освіти

 • Де мають народжуватися сучасні професійні стандарти?
 • Як бізнес впливає на формування освітніх стандартів підготовки фахівців з економіки та менеджменту?
 • Хто відповідальний за якісну практичну підготовку фахівців з економіки та менеджменту?

Координатори:

Антонюк Лариса Леонтіївна, директор Інституту вищої освіти,  тел. (067) 203 90 72

Отченош Катерина Георгіївна, доцент кафедри міжнародних фінансів,  тел. (050) 384 46 71

 

Напрями дискусії

 • Розробка, експертиза професійних стандартів підготовки фахівців з економіки та менеджменту
 • Експертиза навчальних планів, програм навчальних дисциплін
 • Розробка навчальних програм і спеціалізованих дисциплін 
 • Спільне проведення круглих столів з галузевої проблематики розвитку бізнес-структур
 • Розробка та реалізація сертифікаційних програм у сфері економіки та менеджменту
 •  Моніторинг ринку праці економічних спеціальностей для виявлення перспективних напрямів підготовки фахівців в сфері економіки та менеджменту
 • Організація стажування студентів, аспірантів та викладачів
 • Проведення майстер-класів, тематичних лекцій представниками бізнес-структур
 • Участь представників бізнесу у роботі Державних екзаменаційних комісій, керівництво (рецензування) дипломних робіт.

2. Розвиток персоналу підприємств: бізнес-потреби та потенціал університету

 • Безперервне навчання персоналу: міф чи реальність?
 • Які найдієвіші форми забезпечення високої кваліфікації персоналу сьогодні і завтра?
 • Як збалансувати інтереси бізнес-структур та університету  у сфері розвитку персоналу?

Координатори:

Кулага Ірина Володимирівна, Заступник директора Інституту бізнес-освіти,доцент кафедри політичної економії,  тел. (067) 403 43 89

Баранов Андрій Леонідович, доцент кафедри страхування,  тел. (066) 790 00 16

 

Напрями дискусії

 • Спільне формування профілю компетенцій фахівців з економіки та менеджменту
 • Розробка та проведення короткострокових навчальних програм, тематичних семінарів та тренінг-курсів на замовлення бізнес-структур
 • Розробка та проведення середньострокових (модульних) програми економічного та управлінського профілю
 • Формування освітніх програм МВА (міні-МВА, корпоративні МВА)
 • Створення корпоративних університетів

3. Інноваційні рішення для бізнесу і разом з бізнесом: дослідницькі та консалтингові проекти

 • Чи потрібні бізнесу дослідницькі проекти?
 • Яких результатів фундаментальних і прикладних досліджень потребують бізнес-структури?
 • Які форми і сфери консалтингової співпраці цікаві бізнес-структурам?

Координатори:

Верба Вероніка Анатоліївна, директор Інституту управлінського консультування КНЕУ,  тел. (050) 380 97 59

Матвійчук Андрій Вікторович, директор Наукового парку КНЕУ,  тел. (050) 345 67 85

 

Напрями дискусії

 • Підготовка галузевих оглядів,конкурентного аналізу для різних ринкових сегментів
 • Експертиза бізнес-рішень, інвестиційних проектів
 • Розробка та супровід впровадження стратегії, проектів розвитку підприємств
 • Розробка інформаційних продуктів та ІТ рішень для бізнес-структур
 • Побудова економіко-математичних моделей аналізу, прогнозування та оптимізації діяльності бізнес-структур
 • Проведення індивідуальних консультацій персоналу та служб у процесі навчання і впровадження нових інструментів управління
 • Кадрове забезпечення проектів розвитку кваліфікованими студентами випускних курсів
 • Розробка технічних завдань для ІТ рішень функціонування операційних систем та автоматизації систем  управління ними
 • Розробка систем  мотивації та стимулювання персоналу
 • Розробка систем управлінського обліку та бюджетування
 • Розробка проектів з  удосконалення операційних систем

4. Соціальна відповідальність бізнесу та університету: напрями та форми взаємодії

 • Якою є  мотивація соціального партнерства бізнесу та університету?
 • Які форми ефективного соціального партнерства бізнес-структур з університетами?
 • Як можуть вплинути спільні освітні проекти з університетом  на корпоративну репутацію бізнесу?

Координатори:

Лаврененко Валентина Віталіївна, доцент кафедри економіки підприємств,  тел. (067) 209 55 67

Турчина Валентина Михайлівна, старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці,  тел. (068) 240 14 02

 

Напрями дискусії

 • Спільні проекти і заходи соціального і   просвітницького характеру
 • Фінансова, організаційна, інформаційна підтримка діяльності студентських лабораторій, інкубаторів,  студентських дослідницьких програм
 • Іменні корпоративні стипендії, підтримка студентських конференцій (зокрема, корпоративні призи для переможців)
 • Фінансування підготовки (стажування) найкращих студентів
 • Стажування, перепідготовка викладачів
 • Запрошення всесвітньо відомих фахівців в області економіки та менеджменту для проведення майстер-класів та інших публічних заходів
 • Взаємна участь у тематичних заходах з розвитку корпоративної соціальної відповідальності

МІСЦЕ, ЧАС ПРОВЕДЕННЯ

Дата проведення: 12.06. 2014 року

Час проведення: 9:00 - 13:30
Місце проведення: конференц-зал І корпусу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.

Участь у бізнес-форумі безкоштовна

Захід проводиться за спонсорської підтримки провідних вітчизняних та міжнародних компаній

Кількість учасників бізнес-форуму обмежена

Остання редакція: 10.06.14