Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основні завдання Інституту:

  • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері фінансів та кредиту.
  • Створення конкурентоспроможних прикладних розробок.
  • Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, а також робіт, пов’язаних з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання.
  • Використання кадрового наукового потенціалу Інституту для вирішення актуальних наукових проблем розвитку економіки.
  • Інтегрування науково-навчальної діяльності Інституту з науковою діяльністю інших академічних наукових установ та практичною діяльністю банків, фінансових та не фінансових компаній.
  • Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, банками, фінансово-кредитними установами, компаніями не фінансового сектору, фондами.

 

Остання редакція: 15.05.13