Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформація щодо скасування стипендій07 Вересня 2016р.

Щодо скасування стипендій

 

  1. Що пропонує Міністерство фінансів України:

-   забезпечення стипендіями лише студентів з числа вразливих верств населення;

-  здобуття студентами освітньогоступенямагістравиключно за контрактною формою навчання;

-  зменшенняобсягудержавного замовлення на підготовку кадрів;

-  збільшення показникастудентів на одного викладачау ВНЗдо 14 осіб.

 

2.     Чому новації, запропоновані Міністерством фінансів України, є протиправними?

Рекомендації Міністерства фінансів України Міністерству освіти і науки України щодо  розробки та подання на розгляд Уряду змін до законодавства стосовно  забезпечення стипендіями лише студентів з числа вразливих верств населення, здобуття студентами освітньогоступенямагістравиключно за контрактною формою навчання, зменшенняобсягудержавного замовлення на підготовку кадрів, збільшення показникастудентів на одного викладачау ВНЗдо 14 осібсуперечать:

-         ст. 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, якою проголошено право кожної людини на освіту та передбачено обов’язок  держав, які беруть участь у цьому пакті, встановлювати задовільну систему стипендій;

-         ст. 53 Конституції України, якою встановлено, що держава забезпечує доступність і безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, надання державних стипендій та пільг учням і студентам;

-         ст. 22 Конституції  України, якою передбачено, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту й обсягу існуючих прав.

-         ст.18 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», якою гарантовано виплату стипендій учням  професійно-технічних  та   студентам   вищих державних навчальних закладів;

-         ст. 62 Закону України «Про вищу освіту», якою передбачено виплату стипендії не менш як двом третинам студентів (курсантів) кожного курсу за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

 

3.     Кого стосується скасування стипендії?

Скасування стипендії торкнеться більше 426 тисяч студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІVрівнів акредитації та більше ніж 103 тисячі студентів І-ІІ рівнів акредитації, які на початок 2015- 2016 навчального року отримували академічні стипендії.

 

4.     До чого призведуть запропоновані Мінфіном заходи економії?

-порушення соціально-економічних прав студентів, принципів соціальної справедливості;

- зниження рівня життя однієї з найменш вразливих соціальних груп населення України – студентства;

- порушення проголошеного Конституцією України принципу доступності вищої освіти;

- інтенсифікації праці працівників навчальних закладів;
- зниження якості освітніх послуг;

- соціального вибуху у суспільстві, масових протестних акцій.

Наслідки скасування стипендії

 

  • Наміри Міністерства фінансів України:

üСкоротити видатки на виплати стипендії студентам у 2017 році;

üСкасуватиздобуття вищої освіти за кваліфікаційним рівнем "магістр" за державною формою навчання;

üПідвищитиспіввідношення викладач-студент з 12 до 14 осіб.

        

  • Призведуть до:

1.     Позбавлення стипендії понад 426 тисяч студентіввищих навчальних закладів ІІІ-ІVрівнів акредитації та більше ніж 103 тисячі студентів технікумів та коледжів І-ІІ рівнів акредитації, які на початок 2015-2016 навчального року отримували академічні стипендії.

2.     Відсутності мотивації до навчання.

3.     Погіршення соціально-економічного становища студентської молоді.

4.     Вимушеного пошуку студентами тимчасового підробітку.

5.     Зниження рівня успішності в навчанні.

6.     Збільшення фінансового навантаження на батьків для утримання студента.

7.     Позбавленнящонайменше 52 тисяч осіб, які були зараховані до вищих навчальних закладів у 2016 році на здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» можливості навчатися за кошти державного бюджету.

8.     Суттєвого скорочення кількості здобувачів освітньо-кваліфікаційний рівень «доктор філософії».

9.     Відтоку талановитих, обдарованих студентів здобувати магістерську освіту закордоном.

10.            Скорочення майже 23 тисяч науково-педагогічних працівників ВНЗ.

11.            Збільшення обсягу навчального навантаженняна науково-педагогічних працівників.

12.            Зростання кількості студентів в групах

13.            Погіршення якості надання освітніх послуг.