Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Житлово-побутова

Голова комісії: Максим Щеглюк

  • керує роботою студентських рад у гуртожитках,
  • захищає  права та інтереси студентів, які мешкають  у гуртожитках, перед адміністрацією КНЕУ,
  • організовує поселення  у гуртожитки спільно з деканатами,
  • спільно з адміністрацією студмістечка забезпечує  належні умови  проживання,
  •  контролює  розподіл матеріальних цінностей між мешканцями гуртожитків,
  • подає  пропозиції щодо вдосконалення побутових умов тощо.
     
Остання редакція: 04.11.14