Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

V МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ «НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО»

8 червня 2017 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбудеться V Міжнародний бізнес-форум «Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство». Це відкритий майданчик для обговорення й розробки перспективних напрямків і механізмів інтеграції інтелектуального потенціалу університету та сфери бізнесу для інноваційного розвитку національної економки.

Метою бізнес-форуму є розвиток механізмів взаємодії КНЕУ з бізнес-структурами за пріоритетними напрямами стратегічного партнерства.

Бізнес-форум відбудеться у формі панельних дискусій за участю запрошених модераторів. Формат його проведення передбачає роботу декількох тематичних панелей. З їх тематикою та складом учасників можна ознайомитися в програмі бізнес -форуму та на сторінці бізнес-форуму у Facebook

Для участі у форумі необхідно пройти реєстрацію  з  наступним її підтвердженням:
 

Проект програми бізнес-форуму 2017 

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ

 «Роботодавець – викладач – студент: баланс інтересів та цінностей»

(ауд.263, І корпус КНЕУ)

Теми для обговорення:

 •          Наскільки актуальним для бізнесу є тренд фокусування на створенні умов для максимальної самореалізації працівників, розкритті і реалізації їх потенціалу?
 •          Чи змінюються в контексті цього тренду інструменти та технології управління взаємовідносинами з персоналом?
 •          Наскільки суттєвою для українських компаній є переорієнтація корпоративної культури з  раціонального підходу в управлінні людським ресурсом на ірраціональний -              через управління емоціями та відносинами?
 •          Наскільки сильними є культурні відмінності між поколіннями щодо цінностей, мотивів, вимог до життя і чи висуває молоде покоління «специфічні» вимоги до                              роботодавців і викладачів?
 •          Якою має бути проактивна реакція ВНЗ в підготовці спеціалістів у відповідь на глобальні тренди в бізнес-середовищі?

«Реформа публічного управління: зміна пріоритетів та цінностей в підготовці кадрів»

(ауд.246, І корпус КНЕУ)

Теми для обговорення:

 •         Кадровий голод в державній службі – проблема в якості освіти чи в престижності професії?
 •         Як адміністративна реформа вплинула на  формування нових професійних компетентностей державного службовця?
 •         Як залучити якісні кадри до державної служби?
 •         Як запобігти кадровій катастрофі і публічному управління: взаємодія освітян та адміністративного менеджменту в модернізації публічного управління?

 

«Впровадження  сучасних підходів управління в агробізнесі»

(ауд.353, І корпус КНЕУ)

Теми для обговорення:

 •          Які сучасні методи використовуються в управлінні виробничими та технологічними процесами рослинництва й тваринництва?
 •          Стратегічне управління підприємством в умовах невизначеності завершення земельної реформи: які наслідки для агробізнесу?
 •          Яким буде агрокредитування та агрострахування?
 •          Які перспективи розвитку органічного виробництва в Україні?
 •          Чи можуть зробити інформаційні та комп’ютерні технології «революцію» в управлінні агробізнесом?
 •          Чи безпечне споживання українських продуктів?

«Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та стратегії розвитку»

 (ауд.355, І корпус КНЕУ)

Теми для обговорення:

 •          Як змінять інформаційно-комунікаційні технології банківський бізнес в найближчі 5-10 років?
 •          Які бізнес-моделі та стратегії розвитку для банків майбутнього?
 •          Фінансові та нефінансові сервіси: альтернатива чи доповнення до банкінгу?
 •          Банки, фінансові технології, IT-індустрія: чи можливі процеси конвергенції?
 •          Як вплинуть на  банківську сферу  технології блокчейн?
 •          Які нові компетенції майбутнього працівника банку?

«Підготовка HR-менеджерів: синергія взаємодії»

(ауд. 325, І корпус КНЕУ)

Теми для обговорення:

 •          Які компетенції необхідні для успішної  HR-кар’єри?
 •          Якими управлінськими технологіямимає володіти майбутній HR-директор?
 •          Які перспективи використання міжнародних стандартів для підготовки HR-менеджерів?
 •          Хто такий кар’єрний консультант?
 •          Як активізувати набуття практичного досвіду студентами через нестандартні форми зайнятості?   

КОНТАКТИ

Рогачова Анастасія тел.: +38(044) 456 69 00, 097 449 07 15
email: pr_centr@kneu.edu.ua
 

Матеріали роботи попереднього бізнес-форуму

Запрошуємо до участі в V Міжнародному бізнес-форумі «Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство»!

Ми є на facebook!

У межах підготовки до проведення Бізнес-форуму здійснюється анкетування з метою виявлення ціннісних орієнтирів та мотиваторів основних стейкхолдерів університетської освіти - роботодавців, викладачів та студентів - щодо ключових факторів успіху в освітній діяльності, розуміння своєї ролі в ній та відповідальності за результати навчання. Результати дослідження буде презентовано на V Міжнародному бізнес-форумі «Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство», що проводитиметься ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана 8 червня 2017року Прохання дати відверті відповіді на поставлені запитання.

 

 

Остання редакція: 22.05.17