Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання вченої ради Університету 01.02.201801 Лютого 2018р.

Членів Вченої ради Університету – 100                                           

Присутні – 74

Головуючий – Голова Вченої ради Університету Д. Г. Лук’яненко

Секретар Вченої ради Університету – О. Ю. Паценко

Засідання розпочалося о 10.00, завершилося о 13.05.

 

Результати:

1. Враховуючи те, що на виконання рішень за результатами засідання Вченої ради Університету 21.12.2017: затверджуютьсяПоложення про інститути та факультети Університету, Положення про кафедри Університету, Положення про відділ діловодства та архівного зберігання документів, Положення про Центр інформатизації та мережевих систем, за Ухвалою Вченої ради Університету «Про організаційно-структурне оновлення Університету» сьогодні розглядаються питання про оптимізацію структури навчально-наукових підрозділів Університету та результати аудиту діяльності науково-дослідних інститутів Університету, розглядається питання про ухвалення фінансового плану Університету, видано накази: а) Про затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти  на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях на 2018/2019 рр.; б) про введення в дію та втрату чинності нормативно-правових актів Університету, яким введено в дію Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, Типове положення про навчально-науковий інститут  Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Типове положення про факультет Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, Типове положення про кафедру Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в) про введення в дію Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 р.; г) про введення в дію Правил прийому до коледжів Університету; д) про введення в дію Плану заходів запобігання та протидії корупції Університету на 2018 р.; є) про введення в дію Положення про Інститут післядипломної освіти Університету; ж) про введення в дію Положення про науково-дослідний Інститут агробізнесу Університету; з) про введення в дію Положення про навчально-наукову лабораторію інноваційних технологій в агробізнесі кафедри економіки і менеджменту агробізнесу Університету; і) про введення в дію Положення про навчально-наукову лабораторію інноваційних технологій у туризмі кафедри регіоналістики і туризму Університету, визнати виконання рішень Вченої ради Університету від 21.12.2017 у повному обсязі (одноголосно).

2. Ухвалено фінансовий звіт Університету за 2018 р. (одноголосно).

3. Ухвалено фінансовий план (кошторис) Університету на 2018 р. (одноголосно).

4. Затверджено Ухвали Вченої ради Університету «Про внесення змін до Ухвали Вченої ради Університету від 23.11.2017 «Про затвердження переліку спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти з 01 вересня 2018 року» (одноголосно), «Про ухвалення фінансового звіту Університету у 2017 р.» (одноголосно), «Про фінансовий план (кошторис) Університету на 2018 р.» (одноголосно), «Про оптимізацію структури навчально-наукових підрозділів Університету» (одноголосно), «Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету у 2017 р.» (одноголосно), «Про зміну назви Центру інформатизації та мережевих систем Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та затвердження його положення» (одноголосно), «Про встановлення загального ліміту стипендіатів з числа студентів 1-го - 4-го курсів бакалаврського рівня вищої освіти та студентів магістерського рівня вищої освіти» (одноголосно), «Про затвердження Положення про робочу програму навчальної дисципліни (нова редакція) та Методичних матеріалів з вивчення навчальних дисциплін освітніх ступенів бакалавр та магістр: структура і зміст» (одноголосно), «Про внесення змін до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 р.»,які оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/uhvali/.

5.Затверджено звіти науково-дослідних інститутів Університету за 2017 р. та планів їх роботи на 2018 р. (одноголосно).

6. Затверджено звіт про наукову діяльність Університету у 2017 р. (одноголосно).

7. Затверджено звіт щодо діяльності спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Університеті у 2017 р. (одноголосно).

8. Затверджено Порядок визнання іноземних документів про освіту у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

9. Затверджено Положення про відділ діловодства та архівного зберігання документів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

10. Затверджено Положення про факультет фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

11. Затверджено Положення про факультет обліку та податкового менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

12. Затверджено Положення факультет маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

13. Затверджено Положення факультет управління персоналом, соціології та психології Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

14. Затверджено Положення про факультет міжнародної економіки і менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

15. Затверджено Положення про факультет економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

16. Затверджено Положення про факультет економіки АПК Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

17. Затверджено Положення про навчально-науковий інститут «Юридичний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

18. Затверджено Положення про навчально-науковий інститут «Інститут інформаційних технологій в економіці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

19. Затверджено Положення про кафедри Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

20. Представлено кандидатури студентів бакалаврського рівня вищої освіти на здобуття іменних академічних стипендій Президента України  та академічних стипендій імені Вадима Гетьмана і імені Михайла Грушевського

Іменної академічної стипендії Президента України (5 кандидатур)

студентці 4 курсу навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Ігнацевич Юлії Григорівні

студенту 2 факультету економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нотевському Євгенію Вячеславовичу

студентці 4 курсу факультету економіки АПК Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Шарапці Катерині Олександрівні

студентці 2 курсу факультету міжнародної економіки і менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Клименко Вікторії Олегівні

студентці 4 курсу факультету міжнародної економіки і менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Рудь Катерині Олександрівні

академічної стипендії імені Вадима Гетьмана (2 кандидатури)

студентці 3 курсу факультету обліку і податкового менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Давидковій Катерині Максимівні

студентці 3 курсу факультету фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Лихно Анні Валентинівні

академічної стипендії імені Михайла Грушевського (1 кандидатура)

студенту 4 курсу навчально-наукового інституту «Інститут інформаційних технологій в економіці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Вознюку Ярославу Юрійовичу

(одноголосно).

21. Порушено клопотання щодо представлення кандидатури аспіранта з відривом від виробництва другого року навчання кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Ракосій Павла Володимировича для здобуття академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам та аспірантам на 2018/2019 навчальний рік (одноголосно).

22. Внесено зміни до складу редакційної колегії збірнику наукових праць «Моделювання та інформаційні системи в економіці» та затверджено її у новому складі:

 Головний редактор Галіцин Володимир Костянтинович, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри інформаційного менеджменту;

Заступник головного редактораШарапов Олександр Дмитрович, кандидат технічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри інформатики та системології;

Відповідальний секретар Луняк Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри статистики;

Бараник Зоя Павлівна, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», заступник завідувача кафедри статистики;

Благун Іван Семенович, доктор економічних наук, професор, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, завідувач кафедри економічної кібернетики;

Великоіваненко Галина Іванівна, кандидат фізико-математичних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри економіко-математичного моделювання;

Вітлінський Вальдемар Володимирович, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри економіко-математичного моделювання;

Джалладова Ірада Агаєвна, доктор фізико-математичних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри комп`ютерної математики та інформаційної безпеки;

Іманов Горхмаз Джахангір огли, доктор економічних наук, професор, Інститут кібернетики Національної академії наук Азербайджану, керівник лабораторії fuzzy економіки;

Манцуров Ігор Германович, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри статистики;

Матвійчук Андрій Вікторович, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри економіко-математичного моделювання;

Рамазанов Султан Курбанович, доктор технічних наук, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри інформаційних систем в економіці;

Степаненко Ольга Петрівна, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри інформаційних систем в економіці;

Суслов Олег Павлович, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри інформаційного менеджменту;

Чернишов І.В., доктор економіки Лондонський університет (Великобританія);

Lakatos Laszlo, dr.,EottvosLorandTudomanyegyetem, KomputeralgebraTanszek (Угорщина) ;

Marian Żukowski, dr hab., professor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana PawlaII, KierownikKafedryBankowosci (Польща);

NataliaIwaszczuk, drhab., professor, AkademiaGorniczo-Hutniczaim.StanislawaStaszicawKrakowie, KierownikKafedryZarzadzaniawEnergetyce  (Польща);

WiesławWaszkielewiczdrhab., professor, AkademiaGorniczo-Hutniczaim.StanislawaStaszicawKrakowie, KierownikPracowniInzynieriiProdukcjiiMarketingu (Польща) (одноголосно).

23. Внесено зміни до складу редакційної колегії журналу «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» та затверджено її у новому складі:

доктор економічних наук, доцент А. В. Матвійчук – професор кафедри економіко-математичного моделювання, директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (головний редактор); кандидат фізико-математичних наук, професор Г. І. Великоіваненко – професор кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (заступник головного редактора); кандидат економічних наук І. В. Мірошниченко – старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (відповідальний секретар); доктор фізико-математичних наук, професор І. З. Батиршин – провідний дослідник Стратегічної програми прикладної математики і обчислень Мексиканського нафтового інституту, Мексика; доктор економічних наук, професор В. В. Вітлінський – завідувач кафедри економіко-математичного моделювання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»; доктор економічних наук, професор В. К. Галіцин – завідувач кафедри інформаційного менеджменту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»; доктор економічних наук, професор, член-кор. НАН Азербайджану К. Д. Іманов – керівник лабораторії fuzzy-економіки Інституту систем управління Національної академії наук Азербайджану, Азербайджан; доктор економічних наук, професор А. Б. Камінський – професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; доктор економічних наук, професор Т. С. Клебанова – завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; доктор економічних наук, професор К. Ф. Ковальчук – декан факультету економіки і менеджменту, завідувач кафедри фінансів Національної металургійної академії України; доктор економічних наук, професор, член-кор. НАН України Ю. Г. Лисенко – директор Навчально-наукового інституту інноваційних технологій управління вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; доктор економічних наук, професор І. Г. Лук’яненко – завідувач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»; доктор економічних наук, професор Т. В. Меркулова – завідувач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; доктор наук, професор, член Польської академії наук Лешек Рутковський – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Ченстоховського університету технологій, Польща; доктор фізико-математичних наук, професор В. М. Соловйов – завідувач кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету; доктор економічних наук, професор С. В. Устенко – завідувач кафедри інформаційних систем в економіці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»; доктор економічних наук, професор О. І. Черняк – завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; доктор технічних наук, професор С. Д. Штовба – професор кафедри комп’ютерних систем управління Вінницького національного технічного університету (одноголосно).

24. Затверджено тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право доценту кафедри фінансового права, к.ю.н., доценту Пожидаєвій Марії Анатоліївні (науковий консультант: д.ю.н., професор Орлюк О. П.) «Фінансово-правове регулювання платіжних систем в Україні» (одноголосно).

25. Затверджено тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини доценту кафедри міжнародної економіки, к.е.н. Бусарєвій Тетяні Геннадіївні (науковий консультант: д.е.н, професор Швиданенко О.А.) «Конкурентоспроможність ТНК у парадигмі економіки знань» (одноголосно).

26.Рекомендовано до друку наукові видання Університету: 1) монографію «Сучасні світові стандарти банківського регулювання та їх імплементація в Україні», підготовлену докторантом кафедри міжнародних фінансів к.е.н., доцентом Павлюк О.О., загальним обсягом 15 д.а., згідно плану видання монографічної літератури КНЕУ на 2018 рік (одноголосно); 2) монографію «Фінансові послуги на ринку цінних паперів України: теорія та практика», підготовлену докторантом кафедри фінансів, к.е.н., доц. Мацук З.А., загальним обсягом 15 д.а., видання за кошти автора (одноголосно); 3) монографію «Соціально-економічні суперечності процесу глобалізації суспільства (політико-економічний аналіз)», підготовлену здобувачем докторського ступеню кафедри політичної економії Дейнекою Т. А., загальним обсягом 22 д.а., видання за кошти автора (одноголосно); 4) альманах «Університетська кафедра» №7, 2018 рік, обсягом 10 др.арк. (одноголосно)