Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ухвали Вченої ради