Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання вченої ради Університету 21.12.201726 Грудня 2017р.

Членів Вченої ради Університету – 100                                         

Присутні – 74

Головуючий – Голова Вченої ради Університету Д. Г. Лук’яненко

Секретар Вченої ради Університету – О. Ю. Паценко

Засідання розпочалося о 10.10, завершилося о 12.30.

 

Інформаційне повідомлення. Рішенням Конференції трудового колективу Університету від 20.12.2017 (протокол зборів Конференції трудового колективу Університету від 20.12.2017 № 6) щодо обрання виборних представників працівників Університету до складу Вченої ради Університету, доскладу Вченої ради Університету введено як виборного представника інших працівників Університету Чижа Богдана Ігоровича, помічника ректора – начальника відділу кадрів; доскладу Вченої ради Університету введено як виборних представників науково-педагогічних працівників Університету: Дмитренко Емілію Станіславівну, завідувача кафедри фінансового права, д.ю.н., професора; Олексюка Олексія Івановича, завідувача кафедри комерційної діяльності і логістики, доктора економічних наук, доцента; Петюха Василя Миколайовича, завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці, кандидата економічних наук, професора; Федірка Олександра Анатолійовича, завідувача кафедри європейської інтеграції, кандидата економічних наук, доцента.

 

Результати:

1. Кафедрі маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» присвоєно ім’яА. Ф. Павленка (одноголосно).

2. Враховуючи те, що на виконання рішень за результатами засідання Вченої ради Університету 23.11.2017 та 26.10.2017 видано накази: Про введення в дію Положення про Вчену раду Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, Типового положення про Вчену раду структурного підрозділу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, Регламенту Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції»; Про введення в дію Положення про Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції; Про затвердження переліку спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти з 01 вересня 2018 р.; Про введення в дію Порядку розробки освітніх програм у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Про введення в дію Положення про Науково-дослідний інститут економічного розвитку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції,  затверджуються Положення про вчені ради інститутів та факультетів, Положення про конкурсний відбір у новій редакції, Положення про Профорієнтаційний центр розвитку підприємництва і лідерства, Типове положення про навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Типове положення про факультет Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції, Типове положення про кафедру Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення про Інститут післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення про науково-дослідний Інститут агробізнесу, а також за Ухвалою Вченої ради Університету «Про організаційно-структурне оновлення Університету» сьогодні розглядається питання перенесення затвердження Положень про коледжі Університету на березень-квітень 2018 р. визнати виконання рішень Вченої ради Університету від 23.11.2017 та 26.10.2017 у повному обсязі (одноголосно).

3. Ухвалено проект фінансового плану (кошторису) Університету на 2018 р. (одноголосно).

4. Затверджено Ухвали Вченої ради Університету «Про внесення змін до Ухвали Вченої ради Університету від 23.11.2017 «Про затвердження переліку спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти з 01 вересня 2018 року» (одноголосно), «Про Внесення змін до Ухвали Вченої ради Університету від 26.10.2017 «Про організаційно-структурне оновлення Університету»(одноголосно), «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»у новій редакції» (одноголосно), «Про затвердження Типового положення про навчально-науковий інститут  Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Типового положення про факультет Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції» (одноголосно), «Про затвердження Типового положення про кафедру Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно), «Про затвердження Зміна назви кафедри міжнародної торгівлі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), які оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/uhvali/.

5.Затверджено Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 р. (одноголосно).

6. Затверджено Правила прийому до Економічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 р.(одноголосно).

7. Затверджено Правила прийому до Коледжу економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 р.(одноголосно).

8. Затверджено Правил прийому до Коледжу інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 р. (одноголосно).

9. Затверджено Правила прийому до Криворізького коледжу економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 р. (одноголосно).

10. Затверджено Правила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 р.(одноголосно).

11. Затверджено Положення про Профорієнтаційний центр розвитку підприємництва і лідерства Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

12. Затверджено План заходів запобігання та протидії корупції Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2018 р.(одноголосно).

13. Затверджено Положення про Інститут післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

14. Затверджено Положення про Профорієнтаційний центр розвитку підприємництва і лідерства Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

15. Затверджено Положення про Вчену раду факультету фінансів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

16. Затверджено Положення про Вчену раду факультету обліку та податкового менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

17. Затверджено Положення про Вчену раду факультету маркетингу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

18. Затверджено Положення про Вчену раду факультету управління персоналом, соціології та психології Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

19. Затверджено Положення про Вчену раду факультету міжнародної економіки і менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

20. Затверджено Положення про Вчену раду факультету економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

21. Затверджено Положення про Вчену раду факультету економіки АПК Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

22. Затверджено Положення про Вчену раду навчально-наукового інституту «Юридичний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

23. Затверджено Положення про Вчену раду навчально-наукового інституту «Інститут інформаційних технологій в економіці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

24. Затверджено Положення про науково-дослідний Інститут агробізнесу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

25. Затверджено Положення про навчально-наукову лабораторію інноваційних технологій в агробізнесі кафедри економіки і менеджменту агробізнесуДержавного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

26. Затверджено Положення про навчально-наукову лабораторію інноваційних технологій у туризмі кафедри регіоналістики і туризмуДержавного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(одноголосно).

27. Затверджено освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 124 «Системний аналіз», галузі знань 12 «Інформаційні технології» (одноголосно).

28. До складу редакційної колегії журналу «Міжнародна економічна політика» включено Теймураза Берідзе, доктора економічних наук, професора, декана факультету економіки і бізнесу Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Грузія(одноголосно).

29. Затверджено звіт про результати виконання ІІ етапу перехідної науково-дослідної роботи молодих вчених (НДР №915) «Нова парадигма фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу» (науковий керівник - Диба Олександр Михайлович) (одноголосно).

30. Затверджено звіт про результати виконання ІІ етапу перехідної фундаментальної науково-дослідної роботи №914 «Глобальні імперативи конкурентоспроможності національних систем вищої освіти» (науковий керівник – Антонюк Лариса Леонтіївна) (одноголосно).

31. Затверджено звіт про результати виконання І етапу перехідної прикладної науково-дослідної роботи №916 «Удосконалення державно-договірного регулювання оплати праці та механізму формування компенсаційного пакета і запровадження системи грейдів» (науковий керівник – Цимбалюк Світлана Олексіївна) (одноголосно).

32. Затверджено звіт про результати виконання І етапу перехідної фундаментальної науково-дослідної роботи №917 «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (науковий керівник – Малий Іван Йосипович) (одноголосно).

33. Затверджено звіт про результати виконання І етапу перехідної фундаментальної науково-дослідної роботи №918 «Активізація інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів» (науковий керівник – Швиданенко Генефа Олександрівна) (одноголосно).

34. Затверджено звіт про результати виконання закінченої фундаментальної науково-дослідної роботи №910 «Ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах економічної глобалізації: євроінтеграційний проект України» (науковий керівник – Поручник Анатолій Михайлович) (одноголосно).

35. Затверджено звіт про результати виконання закінченої фундаментальної науково-дослідної роботи №911 «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України» (науковий керівник – Колот Анатолій Михайлович) (одноголосно).

36. Затверджено звіт про результати виконання закінченої прикладної науково-дослідної роботи №913 «Розвиток методології та інструментарію моделювання ризику у системі економічної безпеки» (науковий керівник – Вітлінський Вальдемар Володимирович) (одноголосно).

37. Затверджено робочу навчальну програму підготовки докторів філософії дисципліни «Історія економіки України ХХ ст.», спеціальність 08.00.01 «Економічна теорія», галузь знань 051 Економіка (одноголосно).

38. Затверджено робочу навчальну програму підготовки докторів філософії з дисципліни «Механізм координації ринкової економіки в умовах її соціалізації», спеціальність 08.00.01 «Економічна теорія», галузь знань 051 Економіка (одноголосно).

39.Рекомендовано до друку наукові видання Університету: 1) науково-практичний журнал «Незалежний Аудитор» № 22(IV)2017(одноголосно);2) збірник наукових праць «Економіка та підприємництво» № 39 за 2017 р.(одноголосно); 3) колективну монографію «Фінансове забезпечення підприємств комунального господарства», підготовлену колективом авторів: д.е.н., професором кафедри менеджменту банківської діяльності Дибою М.І, доцентом кафедри інвестиційної діяльності Нагорною О.В., за загальною редакцією Диби М.І., загальним обсягом 20 д.а., згідно плану видання монографічної літератури КНЕУ на 2017 рік(одноголосно); 4) монографію «Організаційний потенціал України в системі наукового управління суспільством», підготовлену д.ф.н., професором Гаєвською О.Б. та д.ф.н., професором Гаєвським Б.А., загальним обсягом 11,66 д.а., згідно плану видання монографічної літератури КНЕУ на 2017 рік(одноголосно); 5) монографію «Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов’язань», підготовлену доцентом кафедри економіко-математичного моделювання, к.е.н. Долінським Л.Б., загальним обсягом 16 д.а., згідно плану видання монографічної літератури КНЕУ на 2017 рік(одноголосно); 6) збірник наукових праць «Правове регулювання економіки» № 16 за 2017 р., загальним обсягом 10 д.а.(одноголосно).