Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання вченої ради Університету 28.09.2017р.28 Вересня 2017р.

Членів Вченої ради Університету – 95                                                   

Присутні – 67

Головуючий – Голова Вченої ради Університету Д. Г. Лук’яненко

Секретар Вченої ради Університету – О. Ю. Паценко

Засідання розпочалося о 10.00, завершилося об 11.45.

Результати:

1.Затверджено Ухвали Вченої ради Університету «Про підсумки роботи у 2016/2017 навчальному році та основні завдання на 2017/2018 навчальний рік щодо формування контингенту осіб, які навчаються в Університеті» (одноголосно), «Про удосконалення організаційної структури Університету» (одноголосно), «Про використання власного найменування Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при створенні суб’єктів господарювання» (одноголосно), «Про оптимізацію оплати праці та науково-педагогічне навантаження викладачів, зайнятих в реалізації англомовних бакалаврських і магістерських програмДержавного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), які оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/uhvali/.

2. ЗатвердженоПоложення про отримання статусу «Запрошений професор (Visiting Professor) Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

3. Присвоєно звання почесного доктора Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ректору Університету Констанц (Німеччина) професору Ульріху Рюдінгеру (одноголосно).

4. Затверджено теми дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук докторантам Університету:

За спеціальністю 051 «Економіка»: к.е.н., доценту Кизенко Олені Олександрівні (науковий консультант д.е.н., професор Верба В.А.) «Формування системи стратегічного контролінгу підприємства в умовах конвергенції управлінських технологій» (одноголосно); к.е.н., доценту Усик Вірі Іванівні (науковий консультант д.е.н., проф. Радіонова І.Ф.) «Фінансові правила уряду в розвитку сфери національної освіти» (одноголосно).

За спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»: к.е.н., доценту Котіній Ганні Михайлівні (науковий консультант д.е.н., професор Мельник В.М.) «Новітня парадигма макрофінансового планування в публічному секторі» (одноголосно); к.е.н., доценту Степурі Марині Михайлівні (науковий консультант д.е.н., професор Паєнтко Т.В.) «Макрофінансова вразливістьУкраїни в умовах глобальних ризиків» (одноголосно);  к.е.н., доценту Гернего Юлії Олександрівні (науковий консультант д.е.н., професор Диба М.І.) «Фінансові механізми забезпечення сбалансованого людського розвитку» (одноголосно); к.е.н., доценту Мацук Зоряні Андріївні (науковий консультант д.е.н., професор Опарін В.М.) «Інституційно-інфраструктурне забезпечення фінансових послуг на ринку цінних паперів» (одноголосно).

5. Заслухано звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених к.е.н., доцента, доцента кафедри інвестиційної діяльності Є. А. Поліщук, її атестовано, документи направлено до МОН України(одноголосно).

6. Заслухано звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених к.е.н., доцента, доцента кафедри фінансів Ю. В. Сибірянської, її атестовано, документи направлено до МОН України(одноголосно).

7. Заслухано звіт стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих вчених к.е.н., доцента, доцента кафедри макроекономіки та державного управління В. І. Усик, її атестовано, документи направлено до МОН України(одноголосно).

8. Внесено зміни до складу редакційної колегії альманаху «Університетська кафедра»у такому порядку: а) введення до складу редколегії доктора Рути Марії Вабалайте, професора кафедри філософії Університету Миколо Ромеріо; б) виведення зі складу редколегії д.е.н., професора Броніслава Панасюка та к.філос.н., доцента Івана Мартинюка (одноголосно).

9. Затверджено робочі навчальні програми підготовки докторів філософіїгалузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка» з таких вибіркових дисциплін: 1. Методи штучного інтелекту у наукових дослідженнях; 2. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки(одноголосно).

10. Рекомендовано до друку наукові видання Університету: 1) спеціальний випуск збірника наукових праць«Вчені записки»за матеріалами Х міжнародної наукової конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність», загальним обсягом 8 др. арк. (одноголосно); 2) наукове фахове видання «Ринок цінних паперів»,випуски №5-6 та 7-8 за 2017 р. (одноголосно); 3) збірник наукових праць «Економіка та підприємництво», випуск № 38 за 2017 р. (одноголосно); 4) журнал «Маркетинг в Україні», №4 за 2017 р. (одноголосно); 5) науково-практичний журнал «Незалежний Аудитор» № 21(ІІІ)2017(одноголосно).

11. Визнано виконання рішень Вченої ради Університету від 31 серпня 2017 р. у повному обсязі (одноголосно).