Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Професійна діяльність

Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Дмитро Григорович є відомим в Україні і за кордоном ученим-економістом, фундатором національної наукової школи міжнародної економіки. Його наукові досягнення у галузі міжнародної економічної інтеграції і глобалізації у 2001 р. відзначено Премією НАН України ім.В.М.Птухи.  Академік Української академії наук, директор Інституту глобальної економічної політики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Лук’яненко Д.Г. підготував 3-х докторів та більше 20-ти кандидатів економічних наук. З 2004 р. – Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Д.Г. є головою підкомісії «Міжнародна економіка» НМК Міністерства освіти і науки України з економічної освіти, експерт секції «Економіка» при Міністерстві освіти і науки України.
Лук’яненко Д.Г. проходив навчання і наукове стажування в провідних університетах Канади, США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Росії, Китаю. Був безпосереднім учасником і керівником міжнародних економічних проектів Європейського Союзу та Світової організації торгівлі.
Лук’яненко Д.Г. очолює редакційні колегії таких наукових журналів: «Цінні папери України», «Міжнародна економічна політика». Член Спілки журналістів України.
Доктор економічних наук, професор Лук’яненко Д.Г. має звання Заслуженого діяча науки і техніки України (2001 р.) та ордени «За заслуги ІІІ-го ступеня» (2006 р.), «За заслуги ІІ ступеня" (2012 р.), "За заслуги І ступеня" (2015 р.)

Остання редакція: 29.11.17