Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Накази на введення в дію нових освітніх програм / нових редакцій освітніх програм

 

НАКАЗ

Номер наказу,

дата введення в дію

Про введення в дію нової освітньо-професійної програми «Управління фінансовим бізнесом» та навчального плану підготовки здобувачів очної (денної) форми навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Наказ №296 від 27.05.2021
Про введення в дію нової  освітньо-наукової програми  "Математичні методи кібербезпеки" та навчальних планів підготовки здобувачів очної (денної) та заочної форм навчання на лругому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 125 "Кібербезпека" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Наказ №240 від 29.04.2021
Про введення  в дію нової  освітньо-професійної програми "Публічні фінанси" та навчальних планів підготовки здобувачів очної (денної) та заочної форм навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси. банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" Наказ №239 від 29.04.2021
Про введення в дію нової  освітньо-професійної програми "Економічна журналістика" та навчального плану підготовки здобувачів очної (денної) форми навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 061 "Журналістика" галузі знань 06 "Журналістика" Наказ №238 від 29.04.2021
Про введення  в дію нової  освітньо-професійної програми "Управління туристичними проєктами" та навчальних планів підготовки здобувачів очної (денної) та заочної форм навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 242 "Туризм" галузі знань 24 "Сфера обслуговування" Наказ №237 від 29.04.2021
Про введення  в дію нової  освітньо-професійної програми "Цифрове врядування" та навчальних планів підготовки здобувачів очної (денної) та заочної форм навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" Наказ №236 від 29.04.2021
Про введення в дію освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування в бізнесі"  спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" та відповідного навчального плану підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня  фахового молодшого бакалавра у Відокремленому структурному підрозділі  "Фаховий економічний коледж ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" Наказ № 96 від 25.02.2021
Про введення в дію нової освітньо-професійної програми "Фінансовий моніторинг і аналіз" та навчального плану підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за  спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування"  Наказ № 93 від 25.02.2021
Про введення в дію освітньо-професійних програм "Митна справа" і "Банківський бізнес" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" та відповідних навчальних планів підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня  фахового молодшого бакалавра у Відокремленому структурному підрозділі  "Фаховий економічний коледж ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" Наказ № 48 від 10.02.2021
Про затвердження нової редакції освітньо-професійної програми «Соціологія економіки та підприємництва» спеціальності 054 «Соціологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ № 47 від 10.02.2021
Провведення в дію ОПП "Логістика",спеціальності 051 Економіка та відповідного навчального плану підготовки молодшого бакалавра у Фаховому економічному коледжі ДІНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана Наказ № 18 від 25.01.2021
Про затвердження нової редакції освітньо-професійних програм підготовки здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти Наказ № 544, 26.11.2020
Про введення в дію освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Фаховому коледжі інформацінйих систем і технологій Наказ № 372, 14.09.2020
Про введення в дію освітніх програм профільної середньої освіти підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти у Фаховому коледжі інформаційних систем і технологій  Наказ № 371, 14.09.2020
Про введеня в дію освітніх програм підготовки здобувачів фахової передвищої освіти у Роменському економічному коледжі Наказ № 368, 14.09.2020
Про введення в дію освітньо-професійних програм з підготовки фахового молодшого бакалавра у Криворізькому фаховому коледжі економіки та управління Наказ № 367, 14.09.2020
Про введеня в дію освітніх програм профільної середньої освіти підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на основі базової загальної середньої освіти у Роменському економічному коледжі Наказ № 365, 14.09.2020
Про введеня в дію освітньо-професійних програм підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  у Фаховому економічному коледжі Наказ № 364, 14.09.2020
Про введеня в дію освітніх програм профільної середньої освіти підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти у Фаховому економічному коледжі Наказ № 363, 14.09.2020
Про затвердження нової редакції освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти Наказ № 333, 31.08.2020
Про введення в дію нової редакції освітньо-професійної програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти Наказ №262, 30.06.2020
Про затвердження нової редакції освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти Наказ №261, 30.06.2020
Про введення в дію нових освітньо-професійних програм підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ №260, 30.06.2020
Про введення в дію нових освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти Наказ №242, 23.06.2020

Про введеня в дію освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти

Наказ № 75, 08.02.2019

   

Остання редакція: 27.05.21