Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ— структурний підрозділ Центру менеджменту та моніторингу якості освіти Університету, який співпрацює з усіма навчально-науковими інститутами, факультетами, кафедрами та структурними підрозділами Університету, робота яких пов‘язана з навчальним процесом.

Основні завдання Відділу:

● реалізація концепції освітньої діяльності Університету, контроль за виконанням кафедрами законодавчих актів та нормативно-правових документів про вищу освіту, рішень Вченої ради та ректорату, наказів та розпоряджень ректора;

● впровадження вітчизняного та світового досвіду вищої освіти, розробка рекомендацій із його впровадження;

● впровадження інноваційних розробок у навчально-методичну роботу, освітній процес Університету;

● координація діяльності структурних навчальних підрозділів: дирекцій, адміністрацій навчально-наукових інститутів, деканатів  факультетів, кафедр Університету щодо планування та організації освітнього процесу.

Основні функції Відділу:

● створення ефективної системи методологічного супроводу модернізації освітнього процесу;

● розробка напрямів удосконалення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та контроль за виконанням навчально-методичної роботи кафедрами Університету;

● координація розробки навчальних планів, контроль затвердження та введення в дію нових навчальних планів;

● розроблення та/або впровадження в освітній процес нормативних документів (внутрішніх нормативних документів та наказів, розпоряджень МОН України тощо) з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті;

● впровадження в Університеті новітніх форм та методів навчання;

● організаційне забезпечення роботи Науково-методичної ради Університету тощо.

Вструктурі відділу функціонують дві лабораторії:

лабораторія організації навчально-методичного забезпечення (створена з метоюпідвищення ефективності навчально-методичної роботи кафедр та розвитку науково-педагогічного потенціалу Університету шляхом аналізу його стану, розробки пропозицій та перспективних планів щодо його покращення);

лабораторія моніторингу якості освітньої діяльності (створена з метою інформаційно-довідкового забезпечення моніторингу якості освіти, здійснення оцінки рівня результативності та якості організації навчального процесу, розроблення рекомендацій для підготовки перспективних планів та програм кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного розвитку).

Остання редакція: 24.10.18