Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг-курс «Інформаційна підтримка управління проектами»

Мета науки: надання студентам практичних навичок щодо реалізації процесів управління проектами, які здійснюються з використанням методів і інструментів програми Microsoft Project, що забезпечують вирішення задач проектного менеджменту. 

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для успішного управління проектами в програмному середовищі Microsoft Project.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

—   вибирати моделі планування і контролю в Microsoft Project;

—   складати план проекту в Microsoft Project;

—   оптимально планувати ресурси і задачі в проекті в Microsoft Project;

—   проводити аналіз у часі з метою оптимізації плану проекту по строкам виконання в Microsoft Project;

—   проводити ресурсний аналіз проекту з метою оптимізації залучення ресурсів у Microsoft Project;

—   проводити вартісний аналіз проекту з метою мінімізації бюджету проекту в Microsoft Project;

—   здійснювати детальний контроль за ходом виконання проектів і проводити аналіз тенденцій реалізації проектів у Microsoft Project;

—   управляти двома і більше проектами одночасно в Microsoft Project;

—   користуватися засобами Е-mail для обміну інформацією та виконувати імпорт-експорт даних проекту в Microsoft Project;

—   розробляти індивідуальні форми звітів і представлення даних у Microsoft Project.

Остання редакція: 28.04.16

Публікаціі з предмету