Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Планування і контроль на підприємстві (каф. Стратегії підприємств)

Мета дисципліни полягає у формуванні знань з методології розроблення перспективних та бізнес-планів діяльності підприємства, які всебічно обґрунтовують процес реалізації стратегічних змін, включаючи контроль виконання планів та їх коригування, а також з деталізації їх у поточних і оперативних планах, що визначають повсякденну діяльність підприємства.

Завдання дисципліни – опанування форм, методів і процесів планування і контролю; вивчення структури і технології розробки типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми та інших параметрів діяльності, що плануються.      

Студент після вивчення курсу має вміти: 

  • на основі аналізу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища визначати стратегічні цілі та напрями розвитку підприємства;
  • проводити планово-економічні розрахунки, необхідні при плануванні виробництва і збуту продукції, ресурсного забезпечення виробництва,  зведених фінансових показників;
  • володіти методикою контролю і аналізу виконання планів з метою розроблення коригувальних дій. 
Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету