Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проектний аналіз (каф. Стратегії підприємств)

Мета науки: надання системного уявлення про принципи, методи та засоби прийняття рішень, що дозволяє найбільш раціонально використовувати наявні ресурсі для задоволення суспільних та особистих потреб.

Завдання науки:  ознайомитися з основними концепціями, поняттями, методами і підходами, які використовуються в світовій практиці при аналізі проектних рішень; виявити найважливіші проблеми, пов’язані з реалізацією  проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; оволодіти практичними аналітичними навичками, інструментарієм, потрібним для проведення передпроектних заходів; дати системне уявлення про методи оцінки проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів та механізмів керування ними.

Результати навчання. За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • формулювати проектну ідею за основними ознаками проекту;
  • ідентифікувати та оцінювати явні та неявні наслідки реалізації проекту;
  • розраховувати основні показникbефективності проектів та аналізувати отримані результати; 
  • провести аналіз фінансових та економічних аспектів проекту з урахуванням маркетингових, технічних, екологічних, соціальних та інституційних особливостей його реалізації.
 
Остання редакція: 24.10.16

Публікаціі з предмету

  • Проектний аналіз (123.5 KB)методичні матеріали з науки «Проектний аналіз»07 Вересня 2017 р.
  • Проектний аналіз (36.5 KB)паспорт науки «Проектний аналіз». Дисципліна бакалаврського рівня. 07 Вересня 2017 р.