Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегічне партнерство в бізнесі

Мета науки: набуття навичок виявлення й оцінки можливостей успішного розвитку підприємств шляхом формування й участі в стратегічних партнерствах різних типів і різновидів.

Завдання науки: розвинення поглядів на сучасні можливості здійснення альтернативних варіантів розвитку підприємств; формування у слухачів уявлення про стратегічні партнерства як форму реалізації перспективних можливостей підприємства, що виникають в його зовнішньому середовищі з приводу формування (та/або підтримання) конкурентних переваг; набуття знань щодо типів стратегічних партнерств підприємств та  формуванні навичок ідентифікації їх відмітних ознак; опанування методичних підходів та відповідного інструментарію  ідентифікації та оцінки передумов трансформації поведінки підприємства у напрямку формування моделі стратегічного партнерства.

Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студент буде вміти:

  • діагностувати ресурси, процеси і результати діяльності на предмет визначення стратегічної самодостатності підприємства;
  • оцінювати результативність та ефективність функціонування стратегічного партнерства;
  • відстежувати вплив партнерства на конкурентне положення його учасників за формальними і неформальними індикаторами;
  • підготувати економічне обґрунтування доцільності утворення стратегічного партнерства;
  • організовувати ресурсне, інформаційне і організаційне забезпечення стратегії партнерських відносин;
  • розробляти та обґрунтовувати проекти формування стратегічних партнерств;
  • формувати системи передбачення динаміки партнерських відносин у просторі і часі;
  • формувати механізм управління стратегічним партнерством. 
Остання редакція: 03.06.17

Публікаціі з предмету