Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

До уваги вступників на освітній рівень «Бакалавр» на основі отриманого ОКР «Молодший спеціаліст» та «Молодший бакалавр»14 Липня 2021р.

При поданні електронної заяви на відповідну освітню програму звертайте УВАГУ на ID ПРОПОЗИЦІЇ та ТЕРМІН НАВЧАННЯ (3 роки для неспоріднених спеціальностей і 2 роки навчання для споріднених

спеціальностей). Додаток 3

Конкурсні пропозиції

Спеціальність 051 «Економіка»

ID пропозиції

Назва пропозиції

842005

Економічна аналітика (Термін навчання 2 роки, денна)

847911

Економіка підприємства (Термін навчання 2 роки,

денна)

847912

Економіка підприємства (Термін навчання 3 роки,

денна, небюджетна)

859911

Економіка підприємства (Термін навчання 3 роки,

заочна, небюджетна)

885878

Економіка підприємства (Термін навчання 2 роки,

небюджетна, денна)

886132

Економіка підприємства (Термін навчання 2 роки,

заочна, небюджетна)

926615

Економіка підприємства (Термін навчання 2 роки,

заочна)

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

ID пропозиції

Назва пропозиції

828544

Кібербезпека (Термін навчання 2 роки, денна)

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

ID пропозиції

Назва пропозиції

851890

Комп’ютерні науки (Термін навчання 3 роки, денна)

851891

Комп’ютерні науки (Термін навчання 2 роки, заочна)

870245

Комп’ютерні науки (Термін навчання 3 роки, заочна)

870246

Комп’ютерні науки (Термін навчання 2 роки, денна)

Спеціальність 075 «Маркетинг»

ID пропозиції

Назва пропозиції

 

859959

Маркетинг (Термін навчання 2 роки, заочна,

небюджетна)

863827

Маркетинг (Термін навчання 2 роки, денна)

 

886125

Маркетинг (Термін навчання 2 роки, денна,

небюджетна)

927036

Маркетинг (Термін навчання 2 роки, заочна)

Спеціальність 073 «Менеджмент»

ID пропозиції

Назва пропозиції

819236

Менеджмент бізнес-організацій (Термін навчання 2

роки, денна)

819237

Менеджмент бізнес-організацій (Термін навчання 3

роки, денна)

819238

Менеджмент бізнес-організацій (Термін навчання 3 роки

заочна)

835784

Менеджмент персоналу (Термін навчання 3 роки, денна)

835785

Менеджмент бізнес - організацій (Термін навчання 2

роки, денна, небюджетна)

886133

Менеджмент бізнес - організацій (Термін навчання 2

роки, заочна, небюджетна)

887480

Менеджмент персоналу (Термін навчання 2 роки, денна,

небюджетна)

899658

Менеджмент персоналу (Термін навчання 2роки, заочна)

899659

Менеджмент соціальної сфери (Термін навчання 2 роки,

денна)

899660

Менеджмент соціальної сфери (Термін навчання 2 роки,

заочна)

911423

Менеджмент персоналу (Термін навчання 3 роки,

заочна, небюджетна)

926805

Менеджмент бізнес-організацій (Термін навчання 2

роки, заочна)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

ID пропозиції

Назва пропозиції

857394

Облік і аудит (Термін навчання 3 роки заочна)

858625

Облік і аудит (Термін навчання 3 роки денна)

860017

Облік і аудит(Термін навчання 2 роки, денна)

862459

Облік і аудит(Термін навчання 2 роки, заочна,

небюджетна)

885755

Облік і аудит (Термін навчання 2 роки, денна,

небюджента)

885836

Диджитал - облік (Термін навчання 2 роки, денна)

885838

Диджитал - облік (Термін навчання 3 роки, денна)

924393

Диджитал-облік (Термін навчання 2роки, денна)

924394

Облік і аудит (Термін навчання 2 роки, заочна)

924395

Облік і аудит (Термін навчання 2 роки, дистанційна)

924396

Облік і аудит (Термін навчання 3 роки, дистанційна)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ID пропозиції

Назва пропозиції

842360

Підприємництво (Термін навчання 2 роки, денна)

851184

Комерційна діяльність та логістика (Термін навчання 2

роки, денна, небюджетна )

852921

Комерційна діяльність та логістика (Термін навчання 3

роки, денна, небюджетна)

871513

Підприємництво (Термін навчання 2 роки, денна,

небюджетна)

926639

Підприємництво (Термін навчання 3 роки, денна,

небюджетна)

926779

Комерційна діяльність та логістика (Термін навчання 2

роки, денна)

Спеціальність 081 «Право»

ID пропозиції

Назва пропозиції

931259

Правознавство (Термін навчання 3 роки, денна,

небюджетна)

931261

Правознавство (Термін навчання 3 роки, заочна,

небюджетна)

Спеціальність 053 «Психологія»

ID пропозиції

Назва пропозиції

839959

Економічна та соціальна психологія (Термін навчання 3

роки, денна)

Спеціальність 124 «Системний аналіз»

ID пропозиції

Назва пропозиції

817615

Системний аналіз (Термін навчання 2 роки денна)

924411

Системний аналіз (Термін навчання 2 роки, заочна)

Спеціальність 242 «Туризм»

ID пропозиції

Назва пропозиції

899664

Туризм (термін навчання 3 роки, денна)

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

ID пропозиції

Назва пропозиції

844719

Корпоративні фінанси (Термін навчання 3 роки, денна)

844720

Митна справа (Термін навчання 2 роки, денна)

844721

Корпоративні фінанси (Термін навчання 2 роки, заочна)

860154

Фінанси (Термін навчання 2 роки, заочна, небюджетна)

860155

Банківській бізнес (Термін навчання 2 роки денна)

861763

Корпоративні фінанси (Термін навчання 3 роки, заочна)

862712

Фінанси (Термін навчання 2 роки, денна)

885868

Корпоративні фінанси (Термін навчання 2 роки, денна)

924397

Фінанси (Термін навчання 2 роки, денна, небюджетна)

924398

Корпоративні фінанси (Термін навчання 2 роки, денна,

небюджетна)

924399

Банківський бізнес (Термін навчання 2 роки, денна

небюджетна)

924400

Митна справа (Термін навчання 2 роки, денна,

небюджетна)

924401

Інвестиційний менеджмент (Термін навчання 2 роки,

денна)

924402

Інвестиційний менеджмент (Термін навчання 2 роки,

денна, небюджетна)

924403

Фінанси (Термін навчання 2 роки, заочна)

924404

Корпоративні фінанси (Термін навчання 2 роки, заочна )

937725

Цифровий банкінг (Термін навчання 2 роки, денна,

небюджетна)