Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Результати експертизи анотованих звітів за завершеними у 2019 році НДР09 Жовтня 2020р.

У 2019 році в НДІ економічного розвитку завершилися дослідження за науково-дослідними роботами, які виконувалися у 2017-2019 рр. за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за результатами конкурсного відбору проєктів наукових робіт, що проводився МОН України. Основні наукові результати за завершеними НДР були відображені в анотованих звітах та заключних звітах про виконані дослідження. Зовнішніми незалежними експертами МОН України була здійснена експертиза звітної документації, за результатами якої виконані роботи  отримали найвищі бальні оцінки і були віднесені до робіт високого рівня:
НДР «Активізація інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів» - фундаментальне дослідження, науковий керівник Швиданенко Генефа Олександрівна, к.е.н., професор – середній бал 92.
НДР «Удосконалення державно-договірного регулювання оплати праці та механізму формування компенсаційного пакета і запровадження системи грейдів» - прикладне дослідження, науковий керівник Цимбалюк Світлана Олексіївна, д.е.н., доцент – середній бал 80.
Вітаємо колективи авторів з успішним виконанням взятих зобов’язань за проєктами і бажаємо натхнення і творчих успіхів у науковому пошуку шляхів вирішення актуальних проблем економічної науки і практики.