Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Періодичні видання КНЕУ підтвердили свою фаховість09 Липня 2020р.

 

Шановні колеги!

    Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування Переліку наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975» № 808 від 02.07.2020 року до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України включено наступні періодичні видання ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»:

1. «Соціально-трудові відносини» - збірник наукових праць.

Інформація про збірник: https://businessperspectives.org/journals/social-and-labour-relations-theory-and-practice#ua-general-information

2. «Моделювання та інформаційні системи в економіці» - збірник наукових праць.

Інформація про збірник: https://kneu.edu.ua/ua/University_en/periodic/zb_mise/