Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science26 Грудня 2018р.

Шановні науковці!

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» відповідно до наказу МОН України від 06.11.2018 року № 1213 «Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних» отримав доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Докладніше за покликанням на сторінку бібліотеки

 https://lib.kneu.edu.ua/ua/user_info/Dostup_Scopus_Web/