Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проведено засідання круглого столу на тему «Блокчейн технології у розвитку корпоративних фінансів»16 Листопада 2017р.

2  листопада кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу спільно з Інститутом фінансового контролінгу КНЕУ, було проведено круглий стіл на тему: «Блокчейн технології у розвитку корпоративних фінансів»

Метою круглого столу було створення первинного розуміння сутності технології блокчейн та перспектив її застосування в процесі розвитку корпоративних фінансів, визначення поточного стану ринку криптовалют, його економічних та юридичних особливостей як окремої економічної системи та принципово нової категорії активів, що на ньому обертаються, причинно-наслідкових зв'язків в його діяльності та можливі шляхи розвитку.
Головними доповідачами круглого столу виступили:
Манюта Олег – Віце-президент консалтингового об’єднання «ІГОЛАН» (Київ, Україна), доктор права Каліфорнійського університету (Phd in Law), адвокат, аудитор, керуючий активами, трастами, фондами, ризик-менеджер, антикризовий керівник, банкір, фінансист, науковий редактор, меценат.

 
Сергій Бондаренко – старший менеджер, керівник групи «Технології та інтеграція» в департаменті консалтингу, член ISACA з 2008 року, а також сертифікований аудитор ІТ (CISA). Сергій має багатий досвід керування проектами з ІТ-аудиту, розробки архітектури підприємств, розробки ІТ-стратегій та довгострокових планів розвитку, гармонізації відносин між підрозділами ІТ та бізнесом, впровадження систем електронного документообігу та розробки програмного забезпечення тощо.
Віктор Єлізаров –  аналітик TaaS Fund,  першого токенізованого інвестиційного фонду закритого типу, спрямованого на ринок блокчейн технологій, студент англомовної магістерської програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу».

  
В ході проведення круглого столу доповідачами була доведена інформація про етапи розвитку технології блокчейн, зокрема про появу першої ланки блоків та криптовалюти Біткоін, її сутність та ідеологію. За наступну стадію була визначена поява блокчейну Ethereum, на базі якого можливо створювати децентралізовані додатки (Decentralized Applications), та який відкрив шлях цілій індустрії нових криптовалют на базі “Розумних Контрактів”. Велика увага була приділена невизначеному юридичному статусу цих нових криптовалют - токенів та суперечностям застосування класичних законодавчих підходів до їх класифікації, зокрема тесту Howey, що використовується Комісією з цінних паперів та бірж Сполучених Штатів Америки для перевірки фінансового активу на ознаки цінного паперу. Як висновок було визначено що сучасні законодавчі підходи до класифікації фінансових активів є неефективними у випадку криптовалют та токенів, тому існує об’єктивна потреба в розробці нової спеціалізованої законодавчої бази, що підтверджується останніми ініціативами більшості світових юрисдикцій.
Також була надана інформація про технічні особливості блокчейну на прикладі криптовалюти Біткоін. Було висвітлене поняття “майнінгу” та механізм його роботи як процесу обрахунку математичної формули що забезпечує безпеку транзакцій в мережі та визначає пропозицію грошей на ринку (емісію). На прикладі еволюції засобів платежу був показаний шлях грошей та органічність криптовалют як наступної ітерації в процесі їх розвитку.
В заключній частині круглого столу були обговорені ICO (Initial Coin Offering) як новий спосіб залучення коштів на розвиток нових технологічних бізнес-стартапів через створення власної криптовалюти або токену. Була описана природа цього явища, що є логічним поєднанням особливостей IPO (Initial Public Offering), Венчурного Капіталу та Краудфандингу. Однією з головних особливостей була визначена доступність для всіх категорій потенційних інвесторів, незалежно від суми інвестицій. Логічним наслідком була висока актуальність процесу аналізу таких проектів та їх особливості, що потребують найбільшої уваги. В розрізі цього аналізу було описано сім пунктів, що мають бути глибоко досліджені в процесі проведення дью ділідженсу проекту на рахунок його інвестиційної привабливості.
Як висновок можна визначити, що еволюційні процеси, які в цей час відбуваються в світовій економіці, зокрема в її підсистемі - на блокчейн ринку, визначають вектор розвитку корпоративних фінансів як в практичному так і в суто науковому розумінні.  В процесі проведення круглого столу були закладені первинні засади цілісного розуміння екосистеми, що діє на стрімко розвивається в сфері криптовалют та блокчейн технологій, тому мета круглого столу була досягнена.