Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Підсумки ІІ Міжнародної науково-практичної конференції20 Грудня 2018р.

      12 жовтня 2018 року на базі кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ) відбулося засідання Круглого столу ІІ Міжнародної науково-практичної «Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку». Співорганізаторами  заходу стали ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (м. Київ), Університет Констанц (м. Констанц, Німеччина) та Институт экономики Национальной академии наук Беларуси (Білорусь).

      Конференція спрямована на конструктивне обговорення проблемних питань щодо визначення перспектив інноваційного розвитку корпоративних фінансів, зокрема, були визначені ключові тренди та виклики, які постають перед корпоративними фінансами; охарактеризовано сценарії адаптації бізнесу до макрофінансових дисбалансів; визначено вплив FinTech на діяльність бізнесу; обґрунтовано напрями впровадження моделі раннього попередження дефолтів банків; виявлено тенденції розвитку інструментів оцінки вартості бізнесу; виділено основні риси специфіки підготовки фахівців за напрямком «Корпоративні фінанси та контролінг»; окреслено місце кривої новин на валютному ринку України та можливості її використання при прогнозуванні; визначено тенденції розвитку фінансового моніторингу комунальних підприємств в системі публічності і прозорості місцевого самоврядування; доведено, що психолого-соціальні аспекти визначення поведінки індивіда відіграють вирішальну роль в корпоративних фінансах.

      В рамках круглого столу було проведено 4 панельних дискусії та виступило 13 доповідачів, зокрема:

      Панельна дискусія «Вплив сучасних викликів та дисбалансів  на  корпоративні фінанси»

1. Зимовець Владислав Вікторович (д.е.н., старший науковий співробітник, зав. відділу фінансів реального сектора ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАН України”) Про сценарії адаптації бізнесу до макрофінансових дисбалансів

2. Поліщук Євгенія Анатоліївна (д.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”) FinTech: можливості vs виклики для бізнесу

3. Корнилюк Анна Валентинівна (к.е.н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”) Індикатори раннього попередження дефолтів банків: бектестинг історичних даних

      Панельна дискусія «Розвиток інструментів корпоративних фінансів»

1. Лактіонова Ольга Юхимівна (к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи  Приазовський державний технічний університет) Тенденції розвитку фінансового аутсорсингу в країнах ЄС

2. Гребенюк Євгеній (президент CFA Society of Ukraine) Розвиток інструментів оцінки вартості бізнесу

3. Невмержицький Ярослав Іванович (Заступник головного ризик-менеджера групи Нафтогаз) Крива новин на валютному ринку України та її використання при прогнозуванні

      Панельна дискусія «Специфічні проблеми фінансування підприємств різних секторів економіки»

1. Axel Kind (Dr. in Economics, Prof., Head of Corporate Finance Department of University of Konstanz,) The Effect of Managerial Entrenchment on Competitors: Evidence from Exogenous Shocks – skype session

2. Давиденко Надія Миколаївна (д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Національний університет біоресурсів і природокористування України) Фінансове забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України

3. Конєва Тетяна Анатоліївна (к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Чорноморський національний університет імені Петра Могили) Переваги та недоліки різних видів політик фінансування діяльності підприємства

4. Багацька Катерина Володимирівна (к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства Київський національний торговельно-економічний університет) Фінансовий моніторинг комунальних підприємств в системі публічності і прозорості місцевого самоврядування

      Панельна дискусія «Вплив інструментарію контролінгу на розвиток корпоративних фінансів»

1. Шульга Наталія Петрівна (д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Київський національний торговельно-економічний університет) Концептуальні положення контролінгу корпоративного сегмента банку

2. Майорова Тетяна Володимирівна (д.е.н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”) Проектне фінансування: глобальний ринок та проблеми розвитку в Україні

3. Терещенко Олег Олександрович (д.е.н., професор, завідуючий кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”) Специфіка підготовки фахівців за напрямком «Корпоративні фінанси та контролінг».

      Проведена дискусія справила посильний внесок у інтегрування науки і практики у сфері корпоративних фінансів та контролінгу. Усі учасники круглого столу отримали сертифікати та фото на пам'ять, які дозволять зберегти теплі спогади у хроніках  кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Збірка тез

Презентації участників