Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проведено засідання круглого столу на тему 17 Січня 2019р.

 Круглий стіл «Danone»

 

29 листопада на базі Інституту фінансового контролінгу, відбувся круглий стіл  за участі спеціалістів відділу контролінгу компанії «Danone»Олексія Жабуровського(голова відділу TopLine контролінгукомпанії)і Віктора Піддубного (голова відділу операційного контролінгукомпанії) та студентів спеціалізації «Корпоративні фінанси», а також викладачів та аспірантів кафедри корпоративних фінансів і контролінгу. 

В  ході дискусії представники компанії розповіли в цілому про організацію фінансових служб у компанії Danoneв Україні.  На території Україні функціонує 2 заводи компанії - у м. Херсон та м. Кременчук. Компанія функціонує на ринку України уже протягом 20 років, чисельність персоналу складає біля 1000 працівників. Крім того, лектори відмітили, що компанія Danone Ukraine займає 1-ше місце в світі по випуску новинок на ринку, а також 2-ге місце  по темпам росту.

Ключові акценти у доповіді були поставленні на місії та функціях служб фінансового контролінгу, а також на його структурі та міжфункціональних відносинах. Місія контролінгу в Danone  - це інформаційна підтримка менеджменту компанії у процесі прийняття управлінських рішень. Стратегічним ж завданням контролінгу є покращення фінансових KPI компанії.

Олексій та Віктор зауважили, що контролінг в Danone значно еволюціонував – від звичайного надання фінансових даних до супроводження бізнес процесів у цілому:

 

Data provider       Functional expert       Business expert         Business co-pilot

 

Також, спеціалісти відмітили основні компетенції, за які відповідає контролінг у Danone: управління результативністю, розподіл ресурсів, стратегічне планування, проектний менеджмент, фінансовий аналіз, оподаткування, генерування Cash Flow, процеси нагляду та контролю.

Не менш релевантним фактором, що визначає особливості функціонування контролінгу є наявність суттєвих крос-функціональних відносин у компанії. Так, відділ TopLine  контролінгу відповідає за обсяг виручки та маркетингову діяльність компанії. В свою чергу операційний контролінг оперує рівнем витрат, логістичними процесами та зв’язками із заводами напряму. В свою чергу, репортинги спрямовуються безпосередньо у штаб-квартиру в Парижі, а також Раді Директорів. Не менш важливим є процес планування та бюджетування в компанії Danone (за нього відповідають обидва підрозділи контролінгу). Зважений прогноз робиться строком на 18 місяців, і переглядається кожен місяць. Тобто, компанія практикує класичний RollingBudget.

 

 

 

Також, в ході свого виступу, лектори розповіли про окремі профілі контролерів, які працюють в Danone Ukraine, та їх основні компетенції. Відповідно до виконуваного функціоналу у компанії виокремлено такі підвиди контролінгу: Marketing Controller, SalesController, Purchasing Controller, Material Cost (Export/Import) Controller, Industrial Controller, Supply Chain Controller, Reporting and overheads Controller, Cash & CAPEX controller. Длякожного  із контролерів встановлено 10 видів фінансових компетенцій і відповідно 4 рівні знань для кожної компетенції, де 1 це найнижчий рівень (знати що такий процес існує) а 4 – найвищий рівень (створення нових методологій в цій галузі). Відповідно, кожному із контролерів відповідає певний набір із фінансових компетенцій із певним рівень знань по кожному із них. Така специфікація дозволяє виокремити більш вагомі функції та сфери відповідальності для кожного підвиду контролінгу компанії.

У цілому, слід відмітити, що круглий стіл пройшов в невимушеній атмосфері. Слухачі дізналися, як функціонує система контролінгу в Danone, які бізнес-процеси з ним пов’язані. Доповідачі підкреслили, що фінансовий контролінг відіграє визначальну роль у компанії і є координатором не лише фінансової роботи, а й операційних процесів, маркетингу та адміністрації.  Дискусія з представниками компанії була жвавою та продуктивною. Вона стала також поштовхом до корекції навчальної програми дисципліни «Фінансовий контролінг», яка викладається для магістрів за спеціалізацією «Фінансовий контролінг» у КНЕУ.