Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Співробітники

БАРАНОВ Андрій Леонідович
Посада – директор Інституту страхування. 

Вчене звання – доцент.

Науковий ступінь –кандидат економічних наук.

Біографія.Завідувач кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У 2005 р. закінчив фінансово-економічний факультет Київського національного економічного університету та отримав диплом з відзнакою магістра з фінансів, у 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління страховим портфелем» (спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит), а в 2013 р. отримав вчене звання доцента.

Протягом роботи на кафедрі страхування викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Страховий менеджмент», «Основи актуарних розрахунків».

Автор понад 77науковихта навчально-методичних праць, у тому числі 1 підручника та 1 навчального посібника з грифом МОН, 1 одноосібної та 3 колективних монографій.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.

Напрями наукових досліджень пов’язані з питаннями управління страховою компанією, організацією її фінансів та оцінкою страхового бізнесу.

Контактна інформація.Електронна адреса: andriy.baranov@ukr.net.

Тел. робочий(044) 371 62 33.

 

МУРАШКО Олена Володимирівна

Посада–заступник директора з питань розвитку страхової науки.

Вчене звання–доцент.

Науковий ступінь–кандидат економічних наук.

Біографія.Професор кафедри страхування, заступник декана факультету фінансів.

У 1998 році захистила в Київському національному економічному університеті кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит. Науково-педагогічний стаж становить 20 років. Є автором та співавтором низки навчально-методичних посібників та інших фахових праць. У 1994, 2006 роках співпрацювала з питань страхування з програмою TACIS, у 2004 р. - зі Світовим банком. Підтримує тісні фахові зв’язки з багатьма страховими компаніями, органами державного регулювання, вітчизняними та міжнародними начальними закладами, що готують фахівців страхового профілю.

Контактна інформація. Електронна адреса:murashko_e@ukr.net.

Тел. робочий044 371 62 33.


БАРАНОВА Олена Володимирівна

Посада – заступник директора з питань інноваційного розвитку страхової освіти.
Вчене звання – доцент.
Науковий ступінь – кандидат економічних наук.
Біографія. В 2002 році отримала диплом з відзнакою магістра з фінансів Київського національного економічного університету. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансове планування у страхових організаціях» зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».
Протягом роботи на кафедрі страхування викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Страховий менеджмент».
Автор понад 28 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 підручників з грифом МОН, 1 навчального посібника з грифом МОН, 1 колективної монографії та 1 дистанційного курсу.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.
Напрями наукових досліджень пов’язані з питаннями стратегічного та оперативного управління діяльністю страхових організацій.
Контактна інформація. Електронна адреса: magistr_@ukr.net.
Тел. робочий 044 371 62 33.

 

Остання редакція: 22.06.20