Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Співробітники


Гаманкова Ольга Олексіївна
 
Посада – директор.
Вчене звання – професор.
Науковий ступінь – доктор економічних наук.
Відмінник освіти України
Біографія. Завідувач кафедри страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
Закінчила з відзнакою у 1977 р. фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства ім. Д.С.Коротченка (нині – КНЕУ). З 1980 р. – на педагогічній роботі в КНЕУ, де у 2006 отримала вчене звання професора, а у 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Ринок страхових послуг України: сутність, тенденції та шляхи розвитку» (спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит). Викладає дисципліни: «Страхування», «Страхові послуги», «Фінанси страхових організацій», «Облік і звітність у страхових організаціях». Одноосібний автор перших в Україні навчальних посібників «Облік і аудит у страхових організаціях» (2004), «Фінанси страхових організацій (2007). Співавтор 7 підручників і навчальних посібників з грифом МОН. Автор одноосібної монографії «Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика» (2009), співавтор 4-х колективних монографій. Має понад 120 публікацій наукового та науково-методичного характеру.
Заслужений працівник КНЕУ. Лауреат премії Фонду Олександра Сосіса.
Стаж науково-педагогічної діяльності - понад 37 років.
Сфера наукових інтересів - страхування, фінанси, фінансові ринки. 
Контактна інформація. Електронна пошта gamankova@ukr.net.
Тел. робочий 044 371 62 33.


ОСАДЕЦЬ Семен Степанович

Посада – заступник директора з питань розвитку страхової науки.
Вчене звання – професор.
Науковий ступінь – доктор економічних наук.
Біографія. Заківчив Київський фінансово-економічний інститут (1959 р.), аспірантуру при Ленінградському фінансово-економічному інституті (1964 р.). Тут же захистив кандидатську (1964 р.) і докторську (1985р.) дисертації. Працював у фінансових і банківських установах, Укр.НДІ аграрної економіки. З 1977 р. – на педагогічній роботі в КНЕУ. Пройшов шлях від доцента кафедри фінансів до завідувача кафедри страхування. Викладає дисципліни «Страхування» і «Страховий менеджмент. Керівник магістерської програми «Страховий менеджмент». Має 124 публікації, в т. ч. 4 монографії, 3 підручники (наук. редактор і співавтор). Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 49 р. Заслужений працівник КНЕУ. Лауреат премії Фонду Олександра Сосіса.
Контактна інформація. Електронна пошта s_osadets@ukr.net.
Тел. робочий 044 371 62 33.


БАРАНОВ Андрій Леонідович

Посада – заступник директора з питань інформаційно-аналітичного забезпечення страхової справи.
Вчене звання – доцент.
Науковий ступінь – кандидат економічних наук.
Біографія. У 2005 р. закінчив Київський національний економічний університет та отримав диплом з відзнакою магістра з фінансів, а у 2009 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Управління страховим портфелем».
Протягом роботи на кафедрі страхування викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Страховий менеджмент», «Основи актуарних розрахунків».
Автор понад 29 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 1 підручника з грифом МОН, 1 навчального посібника з грифом МОН, 1 колективної монографії та 1 навчально-методичного комплексу.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 7 років.
Напрями наукових досліджень пов’язані з питаннями управління страховою компанією, організацією її фінансів та оцінкою страхового бізнесу.
Контактна інформація. Електронна адреса: andrey.baranov@mail.ru.
Тел. робочий 044 371 62 33.


БАРАНОВА Олена Володимирівна

Посада – заступник директора з питань інноваційного розвитку страхової освіти.
Вчене звання – доцент.
Науковий ступінь – кандидат економічних наук.
Біографія. В 2002 році отримала диплом з відзнакою магістра з фінансів Київського національного економічного університету. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансове планування у страхових організаціях» зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».
Протягом роботи на кафедрі страхування викладає навчальні дисципліни «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Страховий менеджмент».
Автор понад 28 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 підручників з грифом МОН, 1 навчального посібника з грифом МОН, 1 колективної монографії та 1 дистанційного курсу.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.
Напрями наукових досліджень пов’язані з питаннями стратегічного та оперативного управління діяльністю страхових організацій.
Контактна інформація. Електронна адреса: magistr_@ukr.net.
Тел. робочий 044 371 62 33.


МУРАШКО Олена Володимирівна

Посада – заступник директора з питань контролінгу у страхуванні.
Вчене звання – доцент.
Науковий ступінь – кандидат економічних наук.
Біографія. У 1998 році захистила в Київському національному економічному університеті кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.04.01- Фінанси, грошовий обіг і кредит. Науково-педагогічний стаж становить 18 років. Є автором та співавтором низки навчально-методичних посібників та інших фахових праць. У 1994, 2006 роках співпрацювала з питань страхування з програмою TACIS, у 2004 р. - зі Світовим банком. Підтримує тісні фахові зв’язки з багатьма страховими компаніями, органами державного регулювання, вітчизняними та міжнародними начальними закладами, що готують фахівців страхового профілю.
Контактна інформація. Електронна адреса: murashko_e@rambler.ru.
Тел. робочий 044 371 62 33.


ЗАЛЄТОВ Олександр Миколайович

Посада – заступник директора з питань розвитку страхового права.
Вчене звання – доцент.
Науковий ступінь – кандидат економічних наук.
Біографія. Член експертних груп при Мінекономіки, Держфінпослуг, Держкомзему, Мінрегіонбуду, Мінагрополітики, Комітеті ВРУ з питань охорони здоров’я та розробка законодавчих актів, моніторинг страхового законодавства, розробка заходів щодо розвитку державного регулювання та пруденційного нагляду в сфері страхування, участь у міжнародних форумах та семінарах. Основні наукові положення та результати прикладного характеру наукової та навчально-методичної роботи висвітлені в 33 наукових працях, в тому числі: 1 індивідуальній монографії, 3 навчальних посібниках, 5 статтях у наукових фахових виданнях, 26 статтях в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій, які є особистим доробком автора, становить 139,3 др. арк. Викладає курси: «Страхове право», «Страхування», «Страхові послуги», «Страховий менеджмент», координація діяльності студентів курсу «Страховий менеджмент» на практиці, ведення дипломних та дисертаційних робіт, науково-методична робота. Захистив дисертацію на тему: Державне регулювання ринку страхування життя в Україні (2007).
Контактна інформація. Електронна адреса: zaletov@ukr.net.
Тел. робочий 044 371 62 33.

Остання редакція: 31.01.18