Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Третій міжнародний бізнес-форум КНЕУ-2015

 

МІСІЯ

Інтеграція інтелектуального ресурсу університету та бізнесу в інноваційний розвиток національної економіки.

МЕТА

Розвиток механізмів взаємодії КНЕУ з бізнес-структурами за пріоритетними напрямами стратегічного партнерства.

Фотозвіт

ЗАВДАННЯ

 • Визначення пріоритетних напрямків розвитку стратегічного партнерства в тріаді «наука-бізнес-освіта»
 • Активізація співпраці суб’єктів ринку освітніх послуг та ринку праці
 • Розвиток партнерської мережі підготовки нової генерації фахівців з економіки
 • Сприяння реалізації проектів соціальної відповідальності бізнесу
 • Розробка механізму реалізації інтелектуальних продуктів університету в практиці функціонування бізнес-структур
 • Підписання рамкових угод про співробітництво

   

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • Укладання меморандумів про партнерство бізнес-структур з кафедрами та інститутами КНЕУ
 • Створення центрів партнерської взаємодії та програм  співпраці   
 • Формування інтерактивної карти партнерств університету та бізнесу

ОРГАНІЗАТОРИ

 • Міністерство освіти і науки України
 • Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • Центр корпоративних зв’язків КНЕУ
 • Міжнародна  громадська  організація  «Асоціація  випускників ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • «Науковий парк КНЕУ»

ФОРМАТ

Панельні дискусії:

Партнерство університету та бізнесу, як інститут забезпечення економічної модернізації та євроінтеграції України:

 • Енергоефективність та сталий розвиток регіонів.
 • Презентація соціально-екологічних ініціатив: Еко-парк "Нивки", Sustainable iHub KNEU.
 • Фінансові аспекти реалізації сталого розвитку.

Сучасні формати сертифікаційних програм: професійні потреби та практика КНЕУ:

 •  Сертифіковані фахівці у бізнес-середовищі.
 •  Сертифікаційні програми КНЕУ: досвід і ефективність.
 •  Переваги спільних сертифікаційних програм університету та бізнесу.

Випускники - стратегічні партнери розвитку освітньої та підприємницької діяльності:

 • Випускники і університет: вітчизняний і зарубіжний досвід партнерства.
 • Формування корпоративної культури університету як фундамент розвитку співпраці з випускниками.
 • Місце і роль Асоціації Випускників КНЕУ в організації співпраці випускників та  університету

Платформа студентського краудсорсингу:

 • Форми співпраці студентів КНЕУ з підприємствами.
 • Студентські консалтингові проекти.
 • Кадрова агенція як  партнер та посередник у співпраці університету  з підприємством

МІСЦЕ, ЧАС ПРОВЕДЕННЯ

Дата проведення: 11.06. 2015 року

Час проведення: 9:00 - 14:00
Місце проведення: конференц-зал І корпусу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.

Участь у бізнес-форумі безкоштовна

Захід проводиться за спонсорської підтримки провідних вітчизняних та міжнародних компаній

Кількість учасників бізнес-форуму обмежена

РЕЗУЛЬТАТИ

Результати проведення у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ІІІ Міжнародного бізнес-форуму
«Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство»

11 червня 2015 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбувся ІІІ Міжнародний бізнес-форум «Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство».

Для вітчизняного економічного сьогодення надзвичайно важливою є проблема посилення конкурентоспроможності підприємств різних галузей економіки. Кризові явища і негативні тенденції розвитку ринкового середовища, що сьогодні мають місце в економіці України поряд із різноманітними ресурсними обмеженнями на рівні окремих підприємств, зумовлюють пошук інноваційних форм, методів і підходів до ведення бізнесу. Світова практика свідчить, що вирішити таке завдання неможливо без належного розвитку університетської освіти – системи, сформованої потужними освітніми центрами, провідними університетами, у яких здійснюється підготовка висококласних фахівців за різними напрямками професійного спрямування. Отже, виникає важливе питання налагодження взаємовигідного партнерства між різноманітними за галузевою приналежністю, формами власності чи розмірами бізнес-структурами і університетами з метою інтеграції їх інтелектуального ресурсів у інноваційний розвиток, а також у розвиток національної економіки загалом.

Для участі в роботі ІІІ Міжнародного бізнес-форуму вперше потенційні учасники мали змогу зареєструватися в режимі он-лайн через офіційний сайт університету. Загалом у його роботі прийняли активну участь близько 140 представників різних сфер бізнесу, галузевих асоціацій, освітніх закладів, у т.ч. і закордону, а також представники керівництва і провідні вчені-фахівці КНЕУ.

Для університету, який є провідним вітчизняним вищим навчальним закладом у галузі підготовки фахівців з економіки і менеджменту, надзвичайно важливими є питання налагодження і підтримки активної і взаємовигідної співпраці з різними бізнес-структурами, про які йшлося на пленарному засіданні. У виступах Анни Чепурної (головного корпоративного менеджера із навчання персоналу компанії Nestlé в Україні та Молдові), Валерія Кушніренка (директора департаменту управління персоналом Страхової групи «PZU Україна»), Вадима Березовика (голови правління «Комерційного індустріального банку»), Олега Чернобая (президента Асоціації адвокатів України) особливо наголошувалося на необхідності посилення такої співпраці у різних сферах. Зокрема, йшлося про необхідність підвищення рівня зайнятості молодих випускників університету, про соціальну відповідальність бізнесу у питаннях формування кадрового потенціалу компаній, про актуальність співпраці бізнес-середовища, професійних асоціацій та внз, а також про надзвичайно важливу проблему комерціалізації наукових розробок. Окрім цього в університеті під час проведення пленарного засідання було започатковано традицію нагородження його випускників різних років, які, працюючи в різних компаніях, продовжують приймати активну участь в житті університету.

Бізнес-форум вже традиційно було проведено у формі панельної дискусії, що являла собою майданчик для вільного обміну думками за колом визначених питань. На ІІІ Міжнародному бізнес-форумі їх тематика стосувалася чотирьох важливих напрямків: партнерство університету та бізнесу як інститут забезпечення економічної модернізації та євроінтеграції України; сучасні формати сертифікаційних програм: професійні потреби та практика КНЕУ; випускники – стратегічні партнери розвитку освітньої та підприємницької діяльності; платформа студентського краудсорсингу. Усі ці теми жваво обговорювалися у колі фахівців.

У панельній дискусії активну участь прийняли Андрій Гонта, директор консалтингової компанії BFSE LLC; Ханс-Дітріх Хаазіс, Ірина Довбищук, професори Університету м. Бремен, Німеччина; Олександр Данько, IBM Academic Initiative; Костянтин Таранець, Андрій Кітура, ст. консультанти, ТОВ «Ернст енд Янг»; Геннадій Радченко, директор з корпоративних питань компанії Nestle; Наталя Гаврилюк, головний спеціаліст відділу з розвитку бізнесу КПМГ в Україні; Олена Щербина, голова Комітету Екопарк, Європейська Бізнес Асоціація; Ася Савченко – менеджер із навчання компанії Auchan; Іван Нестеренко, голова Аудиторської палати України; Наталія Бондаренко, начальник управління персоналом компанії Baker Tilly; Любов Білязе, виконавчий директор УАСБА; Степан Максимов, голова Асоціації фахівців оцінки; Євгенія Чиєсова, координатор програм для ВНЗ, Корпорація Парус; Віталій Паздрій, генеральний директор Компанії Інтелектуальних Технологій; Володимир Яценко, генеральний продюсер «LimeLiteStudio»; Роман Гуменюк, начальник відділу контролю за виконанням бюджету, АТ «Ощадбанк»; Руслан Масненький, чартерний маркетолог, ТОВ «Бішофіт Україна»; Володимир Швець, директор центру працевлаштування «Імпульс»; Олександр Лисовець, директор департаменту розвитку мережі ТОВ «Нова Пошта»; Олена Прендзевська, фінансовий директор, ТОВ «Промкабель-Електрика»; Максим Туз, член спостережної ради ПрАТ «СК «Арсенал Страхування».

За результатами проведених панельних дискусій були запропоновані конкретні напрямки і форми посилення взаємодії Університету із бізнес-структурами у галузі підготовки фахівців з економіки і менеджменту:

-    створення коворкінгового центру (Sustainable iHub) на базі КНЕУ, з метою генерації інноваційних рішень щодо модернізації вітчизняної економіки;
-    розробка пропозицій для отримання фінансування від європейських установ наукових досліджень у сфері сталого розвитку. Розробка спільної магістерської програми «Логістикa» в рамках освітньої програми DAAD;
-    спільна участь у підготовці документів на отримання фінансування за програмою «Горизонт 2020». Концептуальною основою проектів мають стати проблеми сталого розвитку та енергоефективності;
-    адаптація форм і методів навчального процесу університету до потреб ринку праці, у т.ч. розвиток та вдосконалення короткострокових освітніх програм вузької спеціалізації, активне позиціонування сертифікаційних програм як переваги для працевлаштування;
-    активне залучення менеджменту підприємств у навчальний процес, починаючи з молодших курсів, і створення бізнес-освітніх альянсів;
-    розробка програми стимулювання студентів і викладачів, які приймають участь у виконанні дослідницьких проектів, формування з боку підприємств банку проблемних питань, що потребують свого розв’язання;
-    створення міжвузівських студентських команд для проведення наукових, дослідницьких та бізнес-проектів, що потребують міждисциплінарних компетенцій.

Під час проведення форуму укладено меморандуми про партнерство бізнес-структур і галузевих асоціацій з кафедрами та інститутами Університету, заплановано створення центрів партнерської взаємодії та подальше розширення взаємовигідних програм співпраці.

Остання редакція: 06.05.16