Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Університет Мін`ю22 Травня 2017р.

Університет Мін`ю, Португалія, запрошував взяти участь у стажуванні, організованого в рамках проекту AESOP - Створення для студентів позиції Омбудсмена, з 22-го по 26 травня 2017.

Мета цієї подіє полягала в обміні ноу-хау, хорошого досвіду та кращої практики в галузі пропаганди студентів щодо створення для студентів позиції Омбудсмена. Від університету Університет Мін`ю відвідали:  проректор з науково-педагогічної роботи, професор, доктор економічних наук  Оболенська Тетяна Євгенівна, доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави та права Рижук Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Голова первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Чабанюк Ольга Анатоліївна та доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем в економіці Данильченко Тетяна Валеріївна.

Студентський омбудсмен в університеті Мінью міста Брага у Португалії оцінює скарги чи доповіді, зроблені студентами щодо дій чи бездіяльності органів та служб університету. Він виступає посередником, пропонуючи рішення. Студентський омбудсмен пише звіти про запобігання або відшкодування несправедливих або нерегулярних ситуацій.

Сфера діяльності Студентського омбудсмена в університеті Мінью включає всі органи та служби Університету, а також школи, інститути та служби соціальних дій. Він також незалежний від усіх цих органів. Студентський омбудсмен керується принципами нейтральності та конфіденційності. Досвід університету Мінью не можливо використати для побудови моделі Омбудсмена в нашому Університеті тому що, Омбудсмен в університеті Мінью виконує координаційну функцію яку в нашому університеті виконує Центр виховної роботи та соціальної адаптації студентів. Найголовніше, що Омбудсмен в університеті Мінью   не виконує функцію виховної роботи та національно-патріотичного виховання студентської молоді, що є дуже важливим для студентів університетів в Україні.