Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методичний семінар для кураторів 1-го курсу13 Вересня 2017р.

Семінар для кураторів першого курсу

12 вересня 2017 р. о 14.30 в конференц-залі університету (проспект Перемоги 54/1, корп.1) відбувся щорічний методичний семінар для викладачів-кураторів академічних груп першого курсу. На семінар були запрошені: ректор університету Лук’яненко Д.Г., заступники деканів з виховної роботи усіх факультетів, викладачі-куратори  академічних груп першого курсу, представники громадських організацій університету. Розпочав семінар ректор університету Лук’яненко Дмитро Григорович, привітавши присутніх з початком нового навчального року та побажавши успіхів, великих досягнень, безмежної енергії та наснаги у відповідальній роботі.

Було обговорено наступні питання:

1. План виховної  роботи університету на новий навчальний рік, завдання  кураторів в першому семестрі навчального року. Методичні поради з організації виховної роботи (доповідачі: Чабанюк О.А. –директор Центру виховної роботи та соціальної адаптації студентів; Балягіна І.А. – провідний фахівець з соціально-виховної роботи).

2. Соціально – психологічна служба КНЕУ: про плани та завдання на 2017-2018 навчальний рік (доповідачі: Бойчук О.С. – керівник служби, старший викладач кафедри педагогіки та психології, Матвієнко Ю.О. доцент кафедри педагогіки та психології).

3. Про створення та основні завдання історико – патріотичного клубу  «Мужність» (доповідачі: Матвієнко Ю.О., Директор музею історії КНЕУ Сацький Павло Вікторович – доцент кафедри політичної історії).

4. Про співпрацю кураторів та органів студентського самоврядування –  Студентської профспілки , Студентської академічної ради та іншими.

5. З досвіду організації виховної роботи на факультеті маркетингу: проблеми та здобутки (доповідачі: заступник декана  факультету маркетингу, куратор  – Дима  О.О., доцент кафедри регіоналістики та туризму, куратор -  Бойко Н.О.).

6.Про створення та основні завдання інституту ОМБУДСМЕНА в університеті (доповідач - Рижук Ю.М. доцент кафедри теорії та історії держави і права).

Метою Координаційного центру виховної роботи  та соціальної адаптації студентів є координація, узгодження діяльності всіх суб’єктів виховного процесу в університеті для формування гуманітарного середовища університету, гуманізації взаємин всіх учасників освітнього процесу, підвищення психолого-педагогічної культури  та ефективності виховної роботи. Завдання Центру полягає в проведенні: виховної роботи - в усіх напрямках визначених Концепцією національно – патріотичного виховання студентської молоді ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» ; консультативної роботи - надання допомоги особам в усвідомленні  проблеми та в пошуку шляхів її оптимального розв`язання, надання консультацій з питань соціалізації студентів науково-педагогічним працівникам та співробітникам КНЕУ; просвітницької роботи - підвищення соціальної компетентності студентів та викладачів університету;організація дослідницької роботи,  орієнтованої  на виявлення актуальних напрямків соціальної роботи, пошук науково обґрунтованої системи супроводу навчально-виховного процесу, дослідження процесу адаптації студентів до навчання в університеті, соціально-психологічних особливостей студентів, їх професійного самовизначення і становлення як фахівців; профілактичної роботи - своєчасне попередження проблемних ситуацій у становленні особистості, проявів девіантної поведінки, запобігання конфліктам; організаційної роботи - координація співпраці всіх учасників соціально – виховного процесу. Якщо ви хочете розібратися у своїх психологічних проблемах, покращити свій настрій, визначитися нарешті у прийнятті важливого для вас рішення; якщо у вас назріває конфліктна ситуація з батьками, важко знайти спільну мову з друзями чи порозумітися з викладачами; якщо ви зіткнулися з труднощами у навчанні: не можете адаптуватися у новому колективі, побоюєтеся виступати перед великою аудиторією, невпевнені у виборі професійного напрямку – ласкаво просимо до соціально-психологічної служби КНЕУ.  Соціально-психологічна служба: проводить всеуніверситетські акції щодо попередження і профілактик ВІЛ/СНІДУ; залучені до співпраці організації проводять активну інформаційну кампанію щодо профілактики та боротьби з туберкульозом, палінням, агітують за здоровий спосіб життя. З 2017 року розпочав роботу історико-патріотичний клуб «Мужність». Метою клубу є :виховання сучасного громадянина-патріота Української держави; підготовка студентської молоді до виконання ролі активних громадян; формування громадянських навичок і цінностей, необхідних для ефективної участі у житті громади; підтримка та розвиток цінностей та традицій університету, формування корпоративної культури Університету; робота зі студентами-переселенцями з окупованих територій, сиротами, інвалідами, учасниками АТО, дітьми учасників АТО. Напрями діяльності клубу: інформаційно-просвітницький; організаційно-масовий; навчально-тренувальний. Запрошуємо усіх бажаючих долучитись до роботи клубу. Метою первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Основними напрямкамидіяльності ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» є: здійснення соціального та правового захисту студентства; організація його оздоровлення та санаторно-курортного лікування; організація змістовного проведення дозвілля студентської молоді; сприяння їй у працевлаштуванні у вільний від занять час; представлення інтересів студентського колективу у Вченій раді і ректораті КНЕУ та ін.

Рижук Юлія Миколаївна на семінарі представила проект «УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПРАВ Студента у Державному Вищому Навчальному Закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»». Мета проекту полягає в створенні інституту Омбудсмена з прав студента, а також умов для розвитку та функціонування даного інституту у сфері забезпечення прав студентів. Завдання проекту: вивчення позитивного досвіду партнерів з ЄС у сфері представлення та захисту прав студентів; підготовка та публікація навчальних матеріалів щодо представлення та захисту інтересів студентів; створення інституту Уповноваженого з прав студентів та умов для його функціонування.

Основні функції уповноваженного з прав студента: представницька; наглядова; превентивна; виховна; захисна.

Діяльність уповноваженого з прав студента направлена на: узагальнення, узгодження, формування та повну реалізацію прав, обов'язків та свобод студентів КНЕУ у всіх сферах життя; захист ВСІХ прав і свобод КОЖНОГО студента КНЕУ; запобігання порушенню прав і свобод студента та сприяння їх поновленню; міжнародне співробітництво у галузі прав і свобод студента. Базується на принципах: гуманізму; законності; справедливості; об’єктивності; незалежності; демократизму; доступності; гласності; недоторканості приватного життя і конфіденційності відомостей осіб у справі; професіоналізму.

Уповноважений здійснює свою діяльність, вивчаючи необхідну вхідну та вихідну інформацію відповідних підрозділів Університету, міністерств (інших органів виконавчої влади), беручи участь у роботі Вченої ради Університету, ректорату, органів студентського самоврядування та громадських організацій Університету в межах своєї компетенції з прийняттям відповідних рішень; уповноважений здійснює свою діяльність одноособово та незалежно від інших посадових осіб, органів та структурних підрозділів Університету; кандидат на посаду Уповноваженого повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь, високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років; уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Вченою радою Університету на основі позитивного рішення Конференції студентів Університету; уповноважений призначається строком на п’ять років з дня складання ним присяги на Конференції студентів Університету.