Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Контролінг

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо здійснення контролінгової (аналітичної) діяльності на підприємстві.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей реалізації функції контролінгу на підприємстві та достатніх для виконання функціональних обов’язків у цій сфері .

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

виявляти місце контролінгу в системі прийняття управлінських рішень на підприємстві;

визначати сутність, функції, види, основні завдання та найважливіші компоненти контролінгу;

впроваджувати системи управлінського обліку і звітності, планувати необхідний рівень їх організаційного та інформаційного забезпечення;

демонструвати знання особливостей управління витратами у системі контролінгу, визначати собівартість продукції та послуг  за різними методами та способами калькулювання;

застосовувати технології бюджетування для фінансового планування на підприємстві, розробляти окремі види бюджетів, контролювати їх виконання та аналізувати відхилення;

застосовувати широкий діапазон інструментів оперативного та стратегічного контролінгу для вирішення різних завдань розвитку підприємства;

здійснювати експертну діагностику фінансово-гоподарського стану, ресурних складових та результативності діяльності підприємства;

організовувати організаційну та інформаційну підтримку контролінгу

Остання редакція: 17.02.16

Публікаціі з предмету

  • Контролінг (82 KB)паспорт дисципліни «Контролінг» для спеціальності 6201. Дисципліна бакалаврського рівня. 12 Листопада 2015 р.