Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аналітичні методи та моделі в економіці підприємства

Мета науки (дисципліни): формування компетенцій стосовно сучасних аналітичних моделей та методів для підтримки управлінської діяльності в межах окремих функціональних підсистем підприємства (маркетинг, виробництво, фінанси, інвестиції, ризик-менеджмент тощо).

Завдання науки (дисципліни):

  • сформувати систематизовані уявлення щодо аналітичних моделей та методів для управління підприємством;
  • розвинути компетенції щодо аналітико-інструментальних засобів для підтримки прийняття управлінських рішень в межах окремих функціональних підсистем підприємства (маркетинг, виробництво, фінанси, інвестиції, ризик-менеджмент тощо);
  • поглибити знання стосовно аналітичних інструментів для підтримки прийняття управлінських рішень на основі теорії імовірностей;
  • ознайомити з новітніми аналітичними моделями та методами для управління підприємством на основі інтервального аналізу і теорії нечітких множин.

Результати навчання. В результаті вивчення науки (дисципліни) студент повинен:

  • знати традиційні й новітні аналітичні моделі та методи для підтримки прийняття управлінських рішень в межах функціональних підсистем підприємства;
  • вміти ефективно використовувати аналітичні моделі та методи в межах управління діяльністю підприємства.
Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету