Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління консалтинговим бізнесом

Управління консалтинговим бізнесом

Освітній ступінь:магістр   

Мета науки: набуття теоретичних знань та практичних навичок з управління консалтинговим бізнесом.

Завдання науки: формування у студентів розуміння особливостей управління консалтинговим підприємством, конкурентної поведінки, формування його бізнес-моделі, стратегічних ресурсів, оцінювання його результативності та ефективності діяльності.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

·      застосовувати стратегічний аналіз для вибору позиціонування та ринкової поведінки компанії на консалтинговому ринку;

·      обґрунтовувати та проектувати організаційну конфігурацію консалтингової компанії;

·      управляти консалтинговими проектами;

·      обґрунтовувати методологію консалтингових продуктів, опису консалтингових продуктів та підготовки консалтингових пропозицій;

·      обирати маркетингові комунікації для просування консалтингових продуктів і послуг компанії;

·      обчислювати вартість консультування, визначати основні  чинники ціноутворення та оплати консультаційних послуг;

·      визначати основні  положення  кадрової  та маркетингової  політики виходячи із  специфіки консалтингового продукту та умов ринку;

·      управляти знаннями  консалтингової компанії

·      оцінювати  результативність діяльності консультанта та консалтингової компанії.

Остання редакція: 28.04.16

Публікаціі з предмету