Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Збірник наукових праць «Історико-політичні студії»

English version

Наукове видання з історичних і політичних наук

Збірник засновано 2013 р.

Засновник: Вищий державний навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 19691-9491р

Друкується за рішенням
Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Вихід з друку – два рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Програмні цілі видання: ознайомлення наукової громадськості та суспільства в цілому з новітніми науковими дослідженні в галузі історії, політології, інших соціальних наук

Архів номерів

Остання редакція: 27.02.19