Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти

В цьому розділі розміщені матеріали до поточного та підсумкового контролю та інші методичні матеріали з кожної дисципліни

Iнформація для співробітників: Як готувати та куди подавати методичні матеріали.  (Зразок)

1. Факультет економіки та управління –

2. Факультет міжнародної економіки i менеджменту –

3. Юридичний інститут –

4. Факультет маркетингу –

5. Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

6. Факультет обліку та податкового менеджменту –

7. Факультет  фінансів –

8. Інститут інформаційних технологій в економіці –

 
Остання редакція: 09.04.21