Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Журнал успішності студентів

З питань щодо роботи в системі "ПС-журнал успішності": телефон 371-62-91, e-mail: cauu@kneu.edu.ua