Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Галіцин Володимир Костянтинович

Кафедра:Кафедра системного аналізу та кібербезпеки
Посада:Професор кафедри
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:60 років
Біографія:

Тема докторської дисертації: «Моделі та технології систем моніторингу в економіці», спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Галіцин В.К. є відомим фахівцем у галузі інформаційних систем і технологій, що зробив вагомий внесок у розвиток теорії економіко-математичного моделювання, започаткував новий науковий напрямок – моделювання систем моніторингу в економіці.

Наукові інтереси професора Галіцина В.К. – проблеми розбудови інформаційного менеджменту в соціально-економічних системах, моделі, методи та технології систем моніторингу соціально-економічних об’єктів.

З 1963 року він працював викладачем, старшим викладачем, заступником декана факультету механізованої обробки економічної інформації, доцентом, професором.

33 роки очолював (1987-2020) кафедру інформаційного менеджменту, яка під його керівництвом стала однією з провідних кафедр університету.

Приймав участь у створенні і становленні в 1964 році Інженерно-економічного факультету, нині Навчально-наукового інституту «Інституту інформаційних технологій в економіці» Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Зараз Володимир Костянтинович працює на посаді професора кафедри системного аналізу та кібербезпеки.

Доктор економічних наук Галіцин В.К. є автором і співавтором понад 200 наукових науково-методичних публікацій, в тому числі 13 монографій, 2 підручників, 8 навчальних посібників з грифом «МОН України», численних доповідей на наукових та науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Підготовлені ним навчальні посібники є вагомим внеском у запровадження новітніх освітніх технологій у навчальний процес.

Значним є внесок В.К. Галіцина у підготовку наукових кадрів високої кваліфікації. Під керівництвом професора Галіцина В.К. підготовлено 4 доктора економічних наук та понад 20 кандидатів економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Понад 18 років  був головним редактором фахового наукового збірника «Моделювання та інформаційні технології в економіці». Є членом редакційних колегій фахових видань «Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці» та наукового журналу «Науково-технічна інформація».

Член спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України.

Член Вченої ради Університету та заступник Голови Вченої Ради ННІ «Інститут інформаційних технологій в економіці» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Вчений секретар Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економічної кібернетики».

Очолював з боку ННІ «Інститут інформаційних технологій в економіці» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» міжнародні наукові проекти.

Здобутки В.К. Галіцина в науково-педагогічній діяльності, його особистий внесок в розвиток вищої економічної освіти, підготовка висококваліфікованих фахівців для національної економіки України відзначені: званням заслужений працівник освіти України, почесною грамотою Міністерства освіти України, знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, знаком «За внесок в економічну науку», заслужений працівник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», нагороджений медаллю «Ветеран праці».