Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Практикум від професіонала на ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти